using System; using System.Collections.Generic; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class Allmbarnhus_Allmbarnhusepi6 : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Response.Filter = new ssa_web.SidFilter(Response.Filter); Tornado.z Allm100 = new Tornado.z(); Allm100.dbLocalText = "47=Inga poster funna"; Allm100.dbUnit = "100"; Allm100.dbType = "SQL"; Allm100.dbProvider = "sqlClient"; Allm100.dbDSN = "Data Source=tcp:ws00448\\SQL1,1433;Initial Catalog=dbBarnhusbarn;User ID=visitssa;Password=visitssa;"; String dbSQLString = "SELECT TOP 5000 " + "pdffil1, " + "pdffil2, " + "Bilder = " + "CASE " + "WHEN LEN(pdffil2) > 0 THEN " + "'' + pdffil1 + '' + '
' + " + "'' + pdffil2 + '' " + "ELSE " + "'' + pdffil1 + '' " + "END," + "Artal, " + "Enamn, " + "Fnamn, " + "serie, " + "hv " + "FROM " + "tblBarnhusbarn2008 " + "WHERE " + "ARTAL < 1919"; Allm100.dbSQL = dbSQLString; //Response.Write(dbSQLString); //Allm100.dbDebug = "ActiveSQL"; String dbTextHolderString = "Title=|" + "Header=
Allmänna barnhuset 1800-1917
Stadsarkivet
Börja om
|" + "FilterTitle=
Skriv in sökvillkor:
|" + "GH1=Klicka på länkarna (Bilder) för
att öppna bild i nytt fönster|" + "G1=
|" + "G2=
"; Allm100.dbTextHolder = dbTextHolderString; String dbNameMapString = "field=Pdffil1|alias=Bild 1," + "field=Pdffil2|alias=(Bild2)," + "field=serie|alias=Serie," + "field=Hv|alias=Hänvisning/
nummer," + "field=Artal|alias=År för in-
skrivning," + "field=Enamn|alias=Efternamn," + "field=Fnamn|alias=Förnamn"; Allm100.dbNameMap = dbNameMapString; Allm100.dbPageSize = 50; Allm100.dbCommonTables = "Index=CID| Q=Select DISTINCT Artal From tblArtalalla WHERE ARTAL<1918"; Allm100.dbMode = "ty= Grid |filterstart=t"; Allm100.dbSkin = "GreenRain"; Allm100.dbGridDisplayFlds = "Artal,Enamn,Fnamn,serie,hv,Bilder"; Allm100.dbFilterFlds = "Fi=Artal| Ty=SB| Val=CID, Enamn, Fnamn,hv"; Allm100.dbNavigationItem = "Top, Bottom, Prev, Next, Filter"; Allm100.dbOptions = "DropFirst=[Välj Årtal]"; Allm100.dbFilterAssistant = false; Allm100.dbGridTemplate = "
[[NormalFilter]]

[[Grid]]

[[GridNav]]

[[GridStat]]

"; Allm100.ASPdbNET(); } }