Artiklar om arkiv

Börja om
#Förtecknings-
nummer
Arkiv
1 SE/SSA/0895 Abrahamsonska släktarkivet
2 SE/SSA/1292 Accisrätten
3 SE/SSA/154A Allmänna arbetsinrättningen
4 SE/SSA/1932 Allmänna barnbördshuset
5 SE/SSA/0809 Allmänna barnhuset
6 SE/SSA/1090 Allmänna försörjningsinrättningen
7 SE/SSA/0156 Allmänna pantlåneinrättningen
8 SE/SSA/1122 Allmänna polikliniken
9 SE/SSA/2276 Allmänna skyddsföreningen i Stockholm
10 SE/SSA/0357 Allmänna sundhetskommittén
Information om arkivet
ArkivAbrahamsonska släktarkivet
Tidsperiod1783-1972
ArtikeltextJohan Otto Abrahamson (se denne, förteckning nr 366) var bl a direktör i Maria församlings fattigvårdsstyrelse i mitten av 1800-talet. Han var gift med Lovisa Augusta Littke-Nordvall. En av deras söner, Bror Otto Wilhelm, var verksam som notarie i fattigvårdsstyrelsen. Han skötte även förvaltningen av familjens fastigheter i Brännkyrka och på Södermalm. En av Bror Ottos döttrar, Sigrid, var gift med grosshandlaren Edvin Eriksson, verkställande direktör i AB Papper & Påsar. Abrahamsonska släktarkivet innehåller handlingar från såväl den Nordvallska-Abrahamsonska sidan som från den Erikssonska, bl a brev, poesi, biographica, fastighetshandlingar, fotografier och skämtteckningar.
Förtecknings-
nummer
SE/SSA/0895

bottom next goreload

[1 - 10 : 450]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Tidsperiod
Artikeltext
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel