Artiklar om arkiv

Börja om
#Förtecknings-
nummer
Arkiv
1 SE/SSA/0895 Abrahamsonska släktarkivet
2 SE/SSA/1292 Accisrätten
3 SE/SSA/154A Allmänna arbetsinrättningen
4 SE/SSA/1932 Allmänna barnbördshuset
5 SE/SSA/0809 Allmänna barnhuset
6 SE/SSA/1090 Allmänna försörjningsinrättningen
7 SE/SSA/0156 Allmänna pantlåneinrättningen
8 SE/SSA/1122 Allmänna polikliniken
9 SE/SSA/2276 Allmänna skyddsföreningen i Stockholm
10 SE/SSA/0357 Allmänna sundhetskommittén
Information om arkivet
ArkivAllmänna försörjningsinrättningen
Tidsperiod1864-1926
ArtikeltextStockholms stads allmänna försörjningsinrättning låg i kvarteret Tegelslagaren (gatuadress Fleminggatan 22), den kallades oftast "Grubbens" efter handelsmannasläkten Grubb som hade ägt marken. Inrättningens uppgift var i första hand att ta emot fattiga som p g a invaliditet eller kronisk sjuklighet var i behov av vård, men inte togs emot på vanliga sjukhus. Försörjningsinrättningen kom tidigt att bli en uppsamlingsplats för åldersstigna, arbetslösa, hemlösa och kropps- och sinnessjuka som varken fattigvården eller den vanliga sjukvården ville ta hand om. Allmänna försörjningsinrättningen lades ned 1922 och delar av verksamheten överfördes till det nyinrättade S:t Eriks sjukhus. I arkivet förekommer bl a en stor mängd räkenskaper och register som exempelvis "Matriklar över intagna" ca 1860-1910 (serie D 2A), "Matriklar rörande sinnessjuka" 1896-1911 (D 2C), "Militär- och mansavdelningen" 1878-1926 (D 2E) och "Kvinnoavdelningen" 1879-1926 (D 2F).
Förtecknings-
nummer
SE/SSA/1090

bottom next goreload

[1 - 10 : 450]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Tidsperiod
Artikeltext
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel