Artiklar om arkiv

Börja om
#Förtecknings-
nummer
Arkiv
1 SE/SSA/0895 Abrahamsonska släktarkivet
2 SE/SSA/1292 Accisrätten
3 SE/SSA/154A Allmänna arbetsinrättningen
4 SE/SSA/1932 Allmänna barnbördshuset
5 SE/SSA/0809 Allmänna barnhuset
6 SE/SSA/1090 Allmänna försörjningsinrättningen
7 SE/SSA/0156 Allmänna pantlåneinrättningen
8 SE/SSA/1122 Allmänna polikliniken
9 SE/SSA/2276 Allmänna skyddsföreningen i Stockholm
10 SE/SSA/0357 Allmänna sundhetskommittén
Information om arkivet
ArkivAllmänna pantlåneinrättningen
Tidsperiod1848-1891
ArtikeltextStockholms stads allmänna pantlåneinrättning existerade åren 1848-1891 och hade sitt ursprung i Generalassistenskontoret som tillkom 21/11 1772 genom av Kungl. Maj:t utfärdat privilegium och reglemente. Generalassistenskontoret ombildades 1848 till ett stadens ämbetsverk, Pantlåneinrättningen, under styrelse av Drätselkommissionen men under förvaltning av särskild föreståndare. Drätselnämndens första avdelning blev inrättningens styrelse 1864.
Förtecknings-
nummer
SE/SSA/0156

bottom next goreload

[1 - 10 : 450]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Tidsperiod
Artikeltext
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel