Artiklar om arkiv

Börja om
#Förtecknings-
nummer
Arkiv
1 SE/SSA/0895 Abrahamsonska släktarkivet
2 SE/SSA/1292 Accisrätten
3 SE/SSA/154A Allmänna arbetsinrättningen
4 SE/SSA/1932 Allmänna barnbördshuset
5 SE/SSA/0809 Allmänna barnhuset
6 SE/SSA/1090 Allmänna försörjningsinrättningen
7 SE/SSA/0156 Allmänna pantlåneinrättningen
8 SE/SSA/1122 Allmänna polikliniken
9 SE/SSA/2276 Allmänna skyddsföreningen i Stockholm
10 SE/SSA/0357 Allmänna sundhetskommittén
Information om arkivet
ArkivAllmänna sundhetskommittén
Tidsperiod1831-1848
ArtikeltextAllmänna sundhetskommittén inrättades som en direkt följd av koleraepidemin som svepte över Europa och som hösten 1834 även nådde Stockholm. Kommitténs uppgift blev att skaffa fram sjukvårdspersonal och att inrätta provisoriska kolerasjukhus och speciella kolerakyrkogårdar i Stockholm. Kommittén inrättade även s k sundhetsbyråer för att i varje församling ha en samlingsplats varifrån hjälpen kunde utgå.
Förtecknings-
nummer
SE/SSA/0357

bottom next goreload

[1 - 10 : 450]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Tidsperiod
Artikeltext
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel