Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Bromma församlings insamling till bröders hjälp
Förteckningsnummer: SE/SSA/2616
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Södertörns domsaga, Inskrivningsdomaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/2891
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1875-
Kungsklippan 6
1878 års stiftelse
Förteckningsnummer: SE/SSA/1202:09
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1878-1971
Kungsklippan 6
1932 års Kaféutredningskommitté, Kaféutredningskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3001
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1932-1932
Kungsklippan 6
1939 års Kaféutredning
Förteckningsnummer: SE/SSA/3002
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1939-1939
Kungsklippan 6
AB Brunkhuvudet, Hotell- och restaurant AB Gillet
Förteckningsnummer: SE/SSA/2240
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1968-1984
Arkivhandlingar:1968-1984
Frihamnen Magasin 6
Posten, Postkontoret Enskede 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/4608/05
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1925-1982
Frihamnen Magasin 3
AB Stockholms spårvägar, Stockholms Spårvägar AB (SS)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0878
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Johan Otto Abrahamssons samling, Abrahamsson, Johan Otto; De Fattigas Vänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/0366
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1746-1942
Kungsklippan 6
Abrahamssonska familjearkivet, Släkten Abrahamsson
Förteckningsnummer: SE/SSA/0895
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1783-1972
Kungsklippan 6
Carl Oscar Abrahamséns gårdshandlingar, Abrahamsén, Carl Oscar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0367
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1841-1904
Kungsklippan 6
Ragnar Oskar Abrahamsén, Abrahamsén, Ragnar Oskar
Förteckningsnummer: SE/SSA/3004
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Accisrätten i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/1292
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-1811
Arkivhandlingar:1701-1809
Kungsklippan 6
Claes Adelskölds arkiv, Adelsköld, Claes
Förteckningsnummer: SE/SSA/0369
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1900-1900
Kungsklippan 6
Adelsö kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1486
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1595-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Ahlströmska skolans kamratförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1049
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1968-2013
Arkivhandlingar:1967-2013
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks folkskola, Adolf Fredriks överlärardistrikt
Förteckningsnummer: SE/SSA/1368A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1910-
Arkivhandlingar:1910-1964, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Föreningen Inackorderingshem i Adolf Fredriks församling
Förteckningsnummer: SE/SSA/3302
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Vittra Grundskola Södermalm, Vittra Södermalm
Förteckningsnummer: SE/SSA/7009
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse, Adolf Fredriks församlings fattighusdirektion, Adolf Fredriks församlingsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0185
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1795-1932
Arkivhandlingar:1791-1932
Frihamnen Magasin 3
Adolf Fredriks församlings anslag till verksamhet för fattiga
Förteckningsnummer: SE/SSA/3005
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings arbetsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1441
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1873-1938
Arkivhandlingar:1873-1938
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings arbetsstuga
Förteckningsnummer: SE/SSA/1439
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1889-1937
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings barnhem
Förteckningsnummer: SE/SSA/1438
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1877-?
Arkivhandlingar:1874-1971
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings diakoniråd
Förteckningsnummer: SE/SSA/3006
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kommunalförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/3007
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kyrkliga syförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/3008
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0001
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1693-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kyrkobrödrakår
Förteckningsnummer: SE/SSA/1440
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1950-1963
Kungsklippan 6
Röda korskretsen i Adolf Fredriks församling, Adolf Fredriks församlings Röda korskrets
Förteckningsnummer: SE/SSA/3009
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6

bottom next Popup Filter

[1 - 30 : 5602]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
huvudkategori
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel