Var förvaras skolarkiven?
Börja om

Skolan och arkivet:Annexskolor:Skolans adress:Övrig information:
Abrahamsbergs öd/ro 1946-1991

Andra och tidigare namn:

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :Abrahamsbergsskolan (huvudskola) 1946-1991

Höglandsskolan 1983-1991, Nockebyhovsskolan 1974-1991, Olovslundsskolan 1974-1991, Riksbyskolan 1968-1986, Tunnlandsskolan 1951-1981, Ålstensskolan 1960-1968. Adress:
Abrahamsbergsskolan

Andra och tidigare namn:

Gustav III:s väg 2-10
1946 Paul Hedquist
Abrahamsbergs öd/ro 1946-1991

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :Abrahamsbergsskolan 1946-

Höglandsskolan 1991-1992, Olovslundsskolan 1991-1992 , Nockebyhovsskolan 1991-1992. Adress: Gustav III:s väg 2-10
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola åk 1-9. Huvudskola i Abrahamsbergs öd/ro 1946-1991. Egen skolenhet from 1991. Tillhörde Bromma Sdn 1997-vt 2007. Med filial till S:t Görans samrealskola 1948-1950. Provisorier: på Dukvägen 9 och i Irisområdet, Drottningsholmsvägen på 1950-talet.
Adolf Fredriks fattigförsörjningsskola

Andra och tidigare namn: Adolf Fredriks fri- och fattigskola

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

SSA/0781: Gustav Vasa folkskola (D 1B:1) 1827-1833. SSA/0001: Adolf Fredriks församlings kyrkoarkiv (serie K IV b) 1820 - 1860-tal.Adress:
Fri- och fattigskola från 1827 (Adolf Fredriks fattigförsörjningsskola).
Adolf Fredriks musikklasser

Andra och tidigare namn: Adolf Fredriks skola / Adolf Fredriks folkskola

Tegnérgatan 44-46
1910 Georg A. Nilsson
Adolf Fredriks öd/ro (se nedan)

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

före 1909 - se Adolf Fredriks församlings skolor. SSA/1368A: Adolf Fredriks folkskola/öd 1910-1958. SSA/1368B: Adolf Frediks ro 1958-1981. SSA/1368C: Adolf Fredriks musikklasser 1981-2013.

Adolf Fredriks musikklasser 2014- .

Adress: Tegnérgatan 44-46
Folkskola, Kommunal mellanskola, Inbyggd realskola, Grundskola. Musikklasser (åk4-9) 1. Adolf Fredriks folkskola, Saltmätargatan 2 (byggd 1863-1864, arkitekt Carl Nestor Söderberg, riven 1957, Folkskola till 1935 - därefter Ersättningsskola för gossar), 1902-40. (Adolf Fredriks förs. -1904). Filial på Luntmakargatan 73 tom 1910. 2. Adolf Fredriks västra folkskola 1883-1905, fr. 1906 Gustav Vasa skola - se denna. (Ny byggnad 1886). 3. Adolf Fredriks norra folkskola 1902-1905, fr. 1906 Matteus folkskola - se denna. 4. Adolf Fredriks (folk)skola/Adolf Fredriks musikklasser, Tegnérgatan 44-46. Huvudskola i Adolf Fredriks öd 1910-1940, Adolf Fredrik och Gustav Vasa öd 1940-1946, Adolf Fredriks öd/ro 1946-1992. Egen skolenhet ht 1992. Filialer på Kammakargatan 13 tom 1911, Kammakargatan 28 1936-1956 och på Slöjdgatan 4 1951-1954. Se även Adolf Fredriks församlings skolor. År 1939 startade Hugo Hammarström två sångklasser i Adolf Fredriks folkskola, 1941 inrättades en särskild inbyggd realskolelinje. 1959 startade Musikgymnasiet som 1984 flyttades till Kungsholms gymnasium (se Stockholms musikgymnasium och sedan Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymmnasium). Tillhörde Norrmalms Sdn 1997-vt 2007. From 199x enbart musikklasser - skolans namn nu enbart Adolf Fredriks musikklasser. Enligt uppgift ska en ny skola med namnet Adolf Fredrik Syd öppnas i lokaler i fd Farsta gymnasiums byggnad 2015 efter renovering. (Adolf Fredriks musikklasser upptas öht ej i katalog 2015!). Hushållstekniska realskolan 1920-1960 - se vidare Stockholms stads hushållstekniska realskola.
Adolf Fredriks öd/ro 1910-1940, 1946-1992

Andra och tidigare namn:

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

SSA/0781: Gustav Vasa folkskola (Adolf Fredriks södra öd) 1903-1910 SSA/0789: Matteus folkskola (Adolf Fredriks södra öd) 1903-1906 SSA/1368A: Adolf Fredriks folkskola/öd 1910-1958 SSA/1368B: Adolf Fredriks ro 1958-1981 SSA/1368C: Adolf Fredriks musikklasser 1981-2013Hälsingegatan 2 1953-1968 (fd Vasastadens kommunala flickskola). Lilla Adolf Fredrik (Dalagatan 18) 1960-1992. Adress:
Adolf Fredriks öd 1910-1940, Adolf Fredriks och Gustav Vasa öd 1940-1946, Adolf Fredriks öd/ro 1946-1992. Se vidare Adolf Fredriks skola och Adolf Fredriks musikklasser.
Vasa högre flickskola

Andra och tidigare namn: Afzelii elementarskola för flickor / Matilda Molls skola / Afzelii skola

1888-1903 Humlegårdsgatan 29 1903-1922 Biblioteksgatan 32 1915-1928 Floragatan 18 ?? 1930-1939 Hälsingegatan 2 (nyuppförd skolbyggnad i hörnet Odengatan/Hälsingegatan)Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

SSA/0261: Vasa högre flickskola 1878-1939 (handlingar 1898-1939).Adress: 1888-1903 Humlegårdsgatan 29 1903-1922 Biblioteksgatan 32 1915-1928 Floragatan 18 ?? 1930-1939 Hälsingegatan 2 (nyuppförd skolbyggnad i hörnet Odengatan/Hälsingegatan)
Privat flickskola. Grundad 1878 av fröken Matilda Moll (1855-1936). Först få elever i hyrd lokal på Malmskillnadsgatan. Sedan flyttad till Norra Blasieholmshamnen och därefter till Riddargatan. 1888 flyttades skolan till Humlegårdsgatan 29. 1890 gifte sig fröken Moll med hovpredikanten Henrik Afzelius (1849-1914). Skolan fick nu namnet Afzelii elementarskola för flickor. Upptagen i årsberättelse 1893 som Matilda Afzelius Elementarskola för flickor. Namnbyte till Vasa högre flickskola sedan skolan blivit ett aktiebolag 1930. Sammanslagen 1939 med Wallinska och Åhlinska elementarskolorna och kommunaliserad under namnet Vasastadens kommunala flickskola (se denna).
Ahlströmska skolan

Andra och tidigare namn: Nya Elementarskolan för flickor

Kommendörsgatan 31
1926 Albin Stark
Hedvig Eleonora ro 1983-1991

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

SSA/0983: Ahlströmska skolan 1902-1983 (med handlingar 1868-2000). (Senare tilläggslev. av bla betygskataloger [D 1AB] tom 1995 och betygskop. tom 1994. Dessutom en F-serie avseende Judiska högstadiet). SSA/1049: Ahlströmska skolans kamratförening.

Vasa Real 1987-1996 (som Hedvig Eleonora ro 1987-1991 / Ahlströmska skolan [1987-] 1991-1996) - se dock föreg.

Adress: Kommendörsgatan 31
Privat flickskola och gymnasium, Kommunal grundskola och gymnasium. Även judiska klasser. Grundad 1902 av fil. d:r Anna Ahlström (1863-1943). Upptagen i årsberättelsen 1903 som Nya Elementarskolan för flickor (med Kindergarten och förberedande samskola; flickskola och gymnasium). Från 1907 var Ellen Terserus (1867-1943) bitr. föreståndare för skolan. (Damerna kallades "Alan" och "Tersan"). Skolan drevs vidare av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse och den var en av de få delvis statsunderstödda privata flickskolorna som ej kommunaliserades 1939. Namnbyte till Ahlströmska skolan 1969 då även pojkar började på skolan. Privatskolan kommunaliserades 1973 (men skolfastigheten behölls av stiftelsen). Upphörde som egen enhet 1983, gymnasiedelen from ht 1983 till Östermalms gymnasium. Grundskoledelen under Engelbrekts ro 1983-1987 (men arkivet samlat under Ahlströmska tom 1987 på SSA - se vidare under arkiv längre ner), Hedvig Eleonora ro 1987-1991 (med Ahlströmska skolan som huvudskola). Egen skolenhet 1992-1996. Namnändring 1996 till Vasa real (se denna) och flyttning till fd Vasa gymnasium. Med Judiska högstadiet from 1988. På 1990-talet sålde stiftelsen fastigheten till Stiftelsen Carlssons skola - se denna. Adress: Jungfrugatan 17 (början ht 1902 i Ahlströms bostad), Kommendörsgatan 25 okt 1902-1907, 1907-1926 hörnhuset Artillerigatan 33 (nu 51) / Kommendörsgatan 29 (vid dåvarande Cirkusplan). 1926 inflyttning i nyuppförd skolfastighet på Kommendörsgatan 31. Litteratur: Två bildade kvinnor och en skola. Nya Elementarskolan för flickor - Ahlströmska skolan. Redaktör: Kerstin Stark. Stockholmsmonografier nr 142. 1999. Ullman, Annika: Stiftarinnegenerationen. Stockholmsmonografi nr 167. Sthlm 2004. Bla bild s.135.
Akalla ro 1976-1991

Andra och tidigare namn:

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :Akallaskolan (huvudskola) 1976-1991 (förvaras på Akalla grundskola).

Oxhagsskolan 1976-1991, Stenhagsskolan 1977-1991. Adress:
Akallaskolan

Andra och tidigare namn:

Helsingforsgatan 10
1976 Ericsson-Gynnerstedt-Ågren
Akalla ro 1976-1991

Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :Akallaskolan 1976-2013 (förvaras på nya Akalla grundskola)

Stenhagsskolan 2011-2013 Adress: Helsingforsgatan 10
Grundskola åk7-9 Huvudskola i Akalla ro 1976-1991. Egen skolenhet 1991. Tillhörde Kista Sdn 1997-vt 2007. I katalog 2011 upptas Stenhagsskolan som Stenhag/Akallaskolan; blivit annex under Akalla? Sammanslagen med Stenhagsskolan till Akalla grundskola 2013 - se d:o.
Al-Azharskolan

Andra och tidigare namn: Al Elown al Islamia skola / Al-Azhar skola / Al-Azhar Vällingby

1995-2009? Johannesfredsvägen 43 2009- Kirunagatan 22-28Finns arkiv på Stadsarkivet (SSA)
eller på skolan :

SSA/7024: e-arkiv: slutbetyg 2012 och 2014-2015.

I övrigt på skolan.

Adress: 1995-2009? Johannesfredsvägen 43 2009- Kirunagatan 22-28
Fristående grundskola åk 1-9 (islamisk profil), Grundsärskola Öppnad läsåret 1995/96 som Al Elown al Islamia skola. Senare namnbyte till Al-Azhar skola. Med grundsärskola from år ?.

bottom next Popup Filter

[1 - 10 : 1270]