Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Svartlösa domsaga
Förteckningsnummer: SE/SSA/2330
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1959-1970, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Svartlösa härads väghållningsdistrikt
Förteckningsnummer: SE/SSA/2025
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Länsstyrelsen i Stockholms län VI, Landskontoret
Förteckningsnummer: SE/SSA/1452C
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Kungsklippan 6
Kungstensgymnasiet
Förteckningsnummer: SE/SSA/7011
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Internationella engelska skolan i Bromma, IES Bromma, Internationella engelska skolan Bromma
Förteckningsnummer: SE/SSA/7075
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Svartlösa härads ägodelningsrätt
Förteckningsnummer: SE/SSA/1613
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1828-1920
Kungsklippan 6
Svartlösa häradsrätt
Förteckningsnummer: SE/SSA/1479
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-1916
Arkivhandlingar:1605-1916
Kungsklippan 6
Svartlösa och Öknebo härads ägodelningsrätt
Förteckningsnummer: SE/SSA/2402
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1916-1929
Kungsklippan 6
Svartsjö kungsgård
Förteckningsnummer: SE/SSA/1807
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1845-1876
Kungsklippan 6
Statens vårdanstalt å Svartsjö med föregångare
Förteckningsnummer: SE/SSA/1696
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1891-1973
Arkivhandlingar:1891-1973, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Svartsjö understödsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1821
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1893-1977
Kungsklippan 6
Svartsjölandets kontrollförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/4083
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svarvareämbetet, Svarvarämbetet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0066/72
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1828-1833
Kungsklippan 6
Svea artilleriregementes församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005J
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1713-1927
Kungsklippan 6
Svea livgardes församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005E
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1689-1927
Kungsklippan 6
Svea livgardes grenadjärbataljons församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005D
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1712-1741
Kungsklippan 6
Svea livgardes livbataljons församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005A
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1706-1800
Kungsklippan 6
Svea livgardes norra bataljons församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005B
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1686-1792
Kungsklippan 6
Svea livgardes södra bataljons församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005C
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1688-1790
Kungsklippan 6
Idrottsklubben Svea, IK Svea
Förteckningsnummer: SE/SSA/1161
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1944-1944
Kungsklippan 6
Sveabolagets befäls understödsföreningar
Förteckningsnummer: SE/SSA/1234
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1904-1984
Kungsklippan 6
Svea Orden
Förteckningsnummer: SE/SSA/4085
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Sveaplans gymnasium, Högre allmänna läroverket för flickor på Norrmalm
Förteckningsnummer: SE/SSA/0803
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1929-1970
Arkivhandlingar:1929-1970
Kungsklippan 6
Daghemmet Svedjevägen 24
Förteckningsnummer: SE/SSA/4086
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1972-1977
Frihamnen Magasin 3
Svensk-Norska föreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/1237
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1942-2003
Kungsklippan 6
Föreningen Svenska arbetets vänner, Svenska arbetets vänner; Arbetets vänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/4088
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska bibelsällskapet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4089
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska dövlärarsällskapet, Svenska dövstumläraresällskapet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0452A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1877-
Arkivhandlingar:1909-1965
Kungsklippan 6
Svenska dövlärarsällskapets första krets
Förteckningsnummer: SE/SSA/0452B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska FN-lotteriet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4090
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1971-1991
Kungsklippan 6
Kvarteret Cybele
Förteckningsnummer: SE/SSA/4652
Kategori: Samling
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1837-1895
Kungsklippan 6
Svenska folkförbundet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4091
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska folkskolans vänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/1053A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1884-1965
Kungsklippan 6
Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0870
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1883-1995
Kungsklippan 6
Svenska gardesregementets församlings kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0005G
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1791-1809
Kungsklippan 6
Svenska kommunaltekniska föreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/4092
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska konstnärsgillet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4093
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1845-1854
Kungsklippan 6
Svenska kyrkans lekmannaförbund kyrkobröderna i Stockholms stift
Förteckningsnummer: SE/SSA/4094
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska Landsbygdens Studieförbund, Stockholmsdistriktet (SLS), Svenska landsbygdens studieförbund, Stockholmsdistriktet; Stockholms distrikt av SLS
Förteckningsnummer: SE/SSA/2884A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1931-1967
Arkivhandlingar:1936-1971
Kungsklippan 6
Arkivfragment av föreningar, Svenska likbränningsföreningen, Arkivfragmnet Nr 15 (nr 6); Svenska Likbrännings-föreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/15/06
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1883-1905
Kungsklippan 6
Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF)
Förteckningsnummer: SE/SSA/1216
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1904-1984
Kungsklippan 6
Svenska lärarinnornas pensionsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1269
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1855-1975
Kungsklippan 6
Svenska Missionsförbundets Stockholmsdistrikt
Förteckningsnummer: SE/SSA/0702/01
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1922-
Arkivhandlingar:1922-1974
Kungsklippan 6
Svenska missionsförbundets ungdom (SMU)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0583G
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1910-
Arkivhandlingar:1910-
Kungsklippan 6
[Svenska Missionsrådet (SMI)] OBS! överfört till RA !
Förteckningsnummer: SE/SSA/9990
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
No Data
Svenska nödhjälpskommittén för Finland
Förteckningsnummer: SE/SSA/0624
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1917-1935
Kungsklippan 6
Arkivfragment av föreningar, Svenska revisorsamfundet, Arkivfragment Nr 15 (nr 10); Svenska Revisor-samfundet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/15/10
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1900-1906
Kungsklippan 6
Svenska Röda korset, Stockholmsdistriktet, Röda korsets Stockholmsavdelning
Förteckningsnummer: SE/SSA/2230
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1915-2000
Kungsklippan 6
Svenska Röda korsets utlåningsförråd i Odenhuset, Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/0884
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1964-1977
Kungsklippan 6
Svenska skolkökslärarinnors förening
Förteckningsnummer: SE/SSA/4095
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Svenska söndagsskolrådet
Förteckningsnummer: SE/SSA/1030
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1974
Kungsklippan 6
Svenska ungdomsringen för bygdekultur, Stockholmsdistriktet
Förteckningsnummer: SE/SSA/1098
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1919-1974
Kungsklippan 6
Notarius Publicus i Stockholm, Ulf Erik Svensson
Förteckningsnummer: SE/SSA/1109H
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Sten Svenssons arkiv, Svensson, Sten
Förteckningsnummer: SE/SSA/0965
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1901-1977
Arkivhandlingar:1881-1977
Kungsklippan 6
Coopwardiskaptenen Sven Svenssons handlingar, Svensson, Sven
Förteckningsnummer: SE/SSA/4097
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1811-1817
Kungsklippan 6
Notarius Publicus i Stockholm, Ferdinand Svensson
Förteckningsnummer: SE/SSA/1109I
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Sveriges allmänna konstförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0525
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1832-(1969)
Kungsklippan 6
Sveriges Blåbandsförbund (SBF), Blå Bandet; Sveriges Blåbandsförening; Stockholms läns blåbandsförbund mfl
Förteckningsnummer: SE/SSA/2109
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1886-
Arkivhandlingar:1907-1960
Kungsklippan 6
Arkivfragment av föreningar, Sveriges filatelistförening, Arkivfragment Nr 15 (nr 5): Sveriges Filatelist-förening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/15/05
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1905
Kungsklippan 6
Sveriges fredsråd
Förteckningsnummer: SE/SSA/1855A
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Sveriges Godtemplares ungdomsförbund, Avdelning 3, Fyrväpplingen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0986
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1904-1961
Kungsklippan 6
Centralstyrelsen för Sveriges högre flickskolors lärarförbund
Förteckningsnummer: SE/SSA/0941
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1901-
Arkivhandlingar:1901-1961
Kungsklippan 6
Sveriges pensionärsförbund och Engelbrekts pensionärsförening avd 607, SPF
Förteckningsnummer: SE/SSA/4098
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund (SSUH), SSUH, Lokalavdelningen Stockholms studenters helnykterhetsförbund
Förteckningsnummer: SE/SSA/0919
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1839-1974
Kungsklippan 6
Sveta gårds skolhem, Barnhemmet Kroken
Förteckningsnummer: SE/SSA/1289/51
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1933-1984
Arkivhandlingar:1946-1970, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Sällskapet "25", Sällskapet 25
Förteckningsnummer: SE/SSA/0709
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1869-1926
Kungsklippan 6
Sällskapet Julgubbarna
Förteckningsnummer: SE/SSA/4107
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
John Swensks arkiv, Swensk, John
Förteckningsnummer: SE/SSA/1059
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1861-1970
Kungsklippan 6
Anders Magnus Swensson, Swensson, Anders Magnus
Förteckningsnummer: SE/SSA/4096
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1860-t-1890-t
Kungsklippan 6
Komminister Sigge Swenssons samling, Swensson, Sigge Eugen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0912
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1903-1961
Kungsklippan 6
Fagersjöskolan
Förteckningsnummer: SE/SSA/1197
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1965-2008, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Idrottsklubben Swithiod, IK Swithiod
Förteckningsnummer: SE/SSA/0883
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1900-1958
Kungsklippan 6
Lars von Sydow, Sydow, Lars von
Förteckningsnummer: SE/SSA/4099
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Synåls- och Knappnålsmakareämbetet, Synålsmakareämbetet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0066/73
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1703-1822
Kungsklippan 6
Ungdomsföreningen Syskonbandet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4101
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stadsfiskalen i Norrtälje
Förteckningsnummer: SE/SSA/2795
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1875-1947
Arkivhandlingar:1875-1947, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 6
Stockholms kriminalpolisförening, Stockholms detektivpolisförbund
Förteckningsnummer: SE/SSA/2805
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1928-1988
Kungsklippan 6
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2804
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1924-1987
Arkivhandlingar:1924-1994
Kungsklippan 6
Stockholms skolors veteranförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0749
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1979-
Arkivhandlingar:1976-2011
Kungsklippan 6
Synskadades riksförbund i Stockholms och Gotlands län, Stockholms blindförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/2796
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1936-1999
Kungsklippan 6
Barnträdgården Sädesärlan, Lekskolan Sädesärlan
Förteckningsnummer: SE/SSA/4102
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1966-1970
Frihamnen Magasin 3
Nils Otto Säfvendahls samling, Säfvendahl, Nils Otto
Förteckningsnummer: SE/SSA/0705
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1849-1888
Kungsklippan 6
Sällskapet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0934
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1800-1977, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Sällskapet Rätt och sanning, Stockholms södra baptistförsamling; Salemkyrkan; Salemförsamlingen
Förteckningsnummer: SE/SSA/2227
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1877-1997
Kungsklippan 6
Sämsk- och Handskmakareämbetet, Sämskmakareämbetet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0066/74
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1615-1854
Kungsklippan 6
Sängstolpiska Compagniet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4114
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Särskoleseminariet i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/0311
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1953-1959
Arkivhandlingar:1953-1959
Kungsklippan 6
Erik Sätherstens nödhjälpsfond
Förteckningsnummer: SE/SSA/1404
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1931
Kungsklippan 6
Sättra barnkoloni
Förteckningsnummer: SE/SSA/1289/52B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1911-
Arkivhandlingar:1911-1947, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Föreningen Sävstaholmsskolorna, Föreningen för sinnesslöa barns vård
Förteckningsnummer: SE/SSA/0665A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1869-1972
Arkivhandlingar:1868-1972, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan
Kungsklippan 6
Sävösunds lotsplats
Förteckningsnummer: SE/SSA/1907
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
JENSEN gymnasium Norra, JENSEN Education AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/7027
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Sjölins gymnasium, Sjölins gymnasium Södermalm, Vittragymnasiet Södermalm
Förteckningsnummer: SE/SSA/7097
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Arkitekt Mauritz Dahlberg
Förteckningsnummer: SE/SSA/2902
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
No Data
Sånga biografförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1822
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1943-1965
Kungsklippan 6
Sånga kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1568
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:medeltid ?-1991
Arkivhandlingar:1358-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Körsällskapet Sångarkretsen 583
Förteckningsnummer: SE/SSA/0902
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1917-1967
Kungsklippan 6
Söderarm-Tjärvens fyrplats
Förteckningsnummer: SE/SSA/1917
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Söderarms lotsplats
Förteckningsnummer: SE/SSA/1916
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Söderby kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1569
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1612-1821
Kungsklippan 6

top prev Popup Filter

[5135 - 5234 : 5234]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Huvudkategori
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel