Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Svenska Missionsförbundets Stockholmsdistrikt, Skärgårdsmissionsföreningen, Svenska Missionsförbundets Stockholmsdistrikt, Lokalarkiv 11
Förteckningsnummer: SE/SSA/0702/19
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Notarius Publicus i Lidingö
Förteckningsnummer: SE/SSA/4363
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1980-2010
Frihamnen Magasin 6
Handens polisdistrikt
Förteckningsnummer: SE/SSA/4364
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1965-1994
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Handens polisdistrikt, Nynäshamns lokalvaktsområde
Förteckningsnummer: SE/SSA/4365
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1965-1994
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Odensala Husby-Ärlinghundra pastorat
Förteckningsnummer: SE/SSA/0084
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:medeltid-1971
Arkivhandlingar:1933-1968, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Politikollegium
Förteckningsnummer: SE/SSA/0146
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1672-1821
Arkivhandlingar:1673-1821
Kungsklippan 6
Jenny Samuelssons samling
Förteckningsnummer: SE/SSA/4368
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1912-1938
Frihamnen Magasin 3
Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp i Stockholms stad
Förteckningsnummer: SE/SSA/3253
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1951-1998
Kungsklippan 6
Länspolisavdelningen i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/4369
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Kungsklippan 6
Stockholms stads bad- och siminrättning
Förteckningsnummer: SE/SSA/4716
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-1890-tal
Kungsklippan 6
Sollentuna kontraktsprostarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6078
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1995-1997
Arkivhandlingar:1995-1997
Kungsklippan 6
Birka kontraktsprostarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6079
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1962-1999
Arkivhandlingar:1962-1990
Kungsklippan 6
Sollentuna-Eds pastoratssamfällighet
Förteckningsnummer: SE/SSA/6080
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1916-1961
Arkivhandlingar:1873-1967
Kungsklippan 6
Hammarby-Fresta pastoratssamfällighet
Förteckningsnummer: SE/SSA/6081
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1931-1981
Arkivhandlingar:1822-1984
Kungsklippan 6
Länsstyrelsen i Stockholms län, Allmänna enheten (32), Handelsregistret, Överståthållarämbetets handelsregister (ÖÄ)
Förteckningsnummer: SE/SSA/4457/03
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1995, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Drätselnämnden, Byggnadskontoret, Hamnavdelningen, Djurgårdsvarvet, Hamnen, Drätselnämnden, Byggnadskontoret, Hamnavdelningen, Djurgårdsvarvet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0088J
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1919
No Data
Frihamnens angivningsexpedition, Hamnen, Frihamnens angivningsexpedition
Förteckningsnummer: SE/SSA/1995S
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Johnsonlinjens stuveri AB, Hamnen, Johnsonlinjens Stuveri AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1996Ä
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
No Data
Årstabroklubben, Hamnen, Årstabroklubben
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1939-1946
No Data
Porto Libre AB, Hamnen, Porto Libre AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998C
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1924-
No Data
Stadens råd, Fraktkammaren, Hamnen, Stadens råd, Fraktkammaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998D
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1520-1635
Arkivhandlingar:-
No Data
Handelscollegiet, Hamnfogden, Hamnen, Handelscollegiet, Hamnfogden
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998E
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1636-1671
Arkivhandlingar:-
No Data
Magistraten, Handelscollegiet, Hamnfogden, Hamnen, Magistraten, Handelscollegiet, Hamnfogden
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998F
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1672-1812
Arkivhandlingar:-
No Data
Magistraten, Ämbets- och byggningscollegium, Byggningsbokhållaren, Hamnen, Magistraten, Ämbets- och byggningscollegium, Byggningsbokhållaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998G
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1674-1812
Arkivhandlingar:-
No Data
Drätselkommissionen, Byggningsbokhållaren, Hamnen, Drätselkommissionen, Byggningsbokhållaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998H
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1813-1861
Arkivhandlingar:-
No Data
Drätselkommissionens ombudsman, Hamnen, Drätselkommissionens ombudsman
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998I
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1829-
Arkivhandlingar:-
No Data
Drätselnämnden, Byggnadskontoret, Arbetschefen för vattenbyggnaderna, Hamnen, Drätselnämnden, Byggnadskontoret, Arbetschefen för vattenbyggnaderna
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998K
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1862-1872
Arkivhandlingar:-
No Data
Drätselnämnden, Kammarkontoret, Hamnhandläggaren, Hamnen, Drätselnämnden, Kammarkontoret, Hamnhandläggaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998L
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1902-1912
Arkivhandlingar:-
No Data
Drätselnämnden, Stadsombudsmannen, Hamnhandläggaren, Hamnen, Drätselnämnden, Stadsombudsmannen, Hamnhandläggaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998M
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1865-1908
Arkivhandlingar:-
No Data
Olaus Olssons kolimport, Hamnen, Olaus Olssons kolimport
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998N
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Blekinge Ångbåts AB, Hamnen, Blekinge Ångbåts AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998O
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Emil R. Boman AB, Hamnen, Emil R. Boman AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998P
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1954-
No Data
Ångfartygs AB Tirfing, Hamnen, Ångfartygs AB Tirfing; Broströms linjeagentur
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998Q
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Kol & Koks, Hamnen, Kol & Koks
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998R
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
G W Larka AB, Hamnen, G W Larka AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998S
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Nyman & Schultz, Hamnen, Nyman & Schultz
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998T
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Olson & Wright, Hamnen, Olson & Wright
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998U
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1875-1952
No Data
Stockholms rederi AB Svea, Hamnen, Stockholms rederi AB Svea
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998V
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Gotlands ångfartygs AB, Hamnen, Gotlands ångfartygs AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998X
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-
No Data
Stockholms hamnstyrelse II, Hamnbyggnadsavdelningen, Mätarlaget, Hamnen, Hamnstyrelen II (1921-1946), Hamnbyggnadsavdelningen, Mätarlaget
Förteckningsnummer: SE/SSA/1998Z
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1927-1946
No Data
Danderyds sjukhus kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6059
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Landstingsarkivet, Flemingsberg
Södertälje kyrkliga samfällighet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4124
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg, Sankta Katarina svenska församling i Sankt Petersburg
Förteckningsnummer: SE/SSA/0118
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
/TOMT/Fh 2D-F
Förteckningsnummer: SE/SSA/9002
Kategori:
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Finlandssjukvårds arkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0607B
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1939-1940
Kungsklippan 6
Länsstyrelsen i Stockholms län, Landskansliet
Förteckningsnummer: SE/SSA/1451/01
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1714-1958
Arkivhandlingar:1696-1958
Kungsklippan 6
/Biblioteket/, /Stockholms stadsarkivs bibliotek/
Förteckningsnummer: SE/SSA/4387
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Hornstulls stadsdelsnämnd, Stadsdelsnämnd 11 (711)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0560/10
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1997-1998
Arkivhandlingar:1996-1999, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Öknebo hushållningsgille
Förteckningsnummer: SE/SSA/4392
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1898-1960
Kungsklippan 6
Sportdykarklubben Cykloperna
Förteckningsnummer: SE/SSA/4393
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1954-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Skonerten Anna Kristina
Förteckningsnummer: SE/SSA/4394
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1907-1916
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Engelska Dansklubben (EDK)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0161/01
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1939-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Engelska Dansklubben Terpsichore (EDKT)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0161/02
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1943-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Söders Engelska Dansklubb (SEDK)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0161/03
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1942-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Sport Dance Club (SSDC)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0161/04
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1947-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Barkarby kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6082
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Kallhälls kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6083
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Viksjö kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/6084
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
[Svenska Missionsrådets kvinnokommitté] OBS! Överfört till RA!
Förteckningsnummer: SE/SSA/9991
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
No Data
LIP-kansliet
Förteckningsnummer: SE/SSA/4396
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1998-2004
Arkivhandlingar:1997-2005
Kungsklippan 6
Stockholms gymnastikförening, Biarkiv 1 - Garantföreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0899B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
/TOMT/Fh 2L-P
Förteckningsnummer: SE/SSA/9003
Kategori:
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Sim- och Idrottsklubben Hellas, Särarkiv 1 - GH, Gamla Hellaspojkar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0913B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Lokalarkiv 1 - Frisksportklubben Furan, FK Furan
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Lokalarkiv 2 - Frisksportklubben Eken, FK Eken
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873C
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Lokalarkiv 3 - Frisksportklubben Kedjan, FK Kedjan
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873D
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Lokalarkiv 4 - Sorunda frisksportklubb, Sorunda FK
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873E
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Lokalarkiv 5 - Viggen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873F
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms Frisksportdistrikt, Särarkiv 1 - Frisksportarnas orienteringsklubb, Frisksportarnas OK
Förteckningsnummer: SE/SSA/0873G
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Jacob Westins samlingar, Handlingar tillhörande familjen Westin, Westin, Jacob d.y.
Förteckningsnummer: SE/SSA/0992B
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1781-1880
Kungsklippan 6
Jacob Westins samlingar, Handskrifts- och avskriftssamlingar, Westin, Jacob d.y.
Förteckningsnummer: SE/SSA/0992C
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1300-t-1860-t
Kungsklippan 6
Stockholms spårvägars gymnastik- och idrottsförening, Särarkiv 1- Veteransektionen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0695B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Dialogskolan
Förteckningsnummer: SE/SSA/7077
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Spånga blåbandsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/4414
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1900?-
Arkivhandlingar:1993-2007
Kungsklippan 6
Glia Hem och samhälle, Glia husmodersförening; Hem och samhälle lokalförening Glia
Förteckningsnummer: SE/SSA/4415
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1948-2009
Arkivhandlingar:1948-2009
Kungsklippan 6
Stockholms tingsrätt, Administrativa enheten
Förteckningsnummer: SE/SSA/2396/22
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1971-
Arkivhandlingar:1971-1991
Kungsklippan 6
Rådmansö-Frötuna pastoratssamfällighet
Förteckningsnummer: SE/SSA/6085
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms tingsrätt, Bouppteckningsenheten 1991-2001
Förteckningsnummer: SE/SSA/2399/01/01
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1991-2001
Arkivhandlingar:1991-2001
Frihamnen Magasin 6
Kungsklippan 6
Stockholms rådhusrätt, aktbilagor (skrymmande)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2393/32
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1948-1970, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Stockholms tingsrätt, aktbilagor (skrymmande)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2396/26
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1971-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Solna-Råsunda kyrkliga samfällighet
Förteckningsnummer: SE/SSA/6086
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Mantalsnämnden, Stockholms stads mantalsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0032/02
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1877-1936
Arkivhandlingar:1877-1936
Kungsklippan 6
Gatukontoret 1960-1992, Stockholms gatukontor
Förteckningsnummer: SE/SSA/4418
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-1992
Arkivhandlingar:-1992
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms gatu- och fastighetskontor
Förteckningsnummer: SE/SSA/4419
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1993-2004
Arkivhandlingar:-
E-arkiv
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Stockholms gasverk, tilläggsleverans, Gasverket
Förteckningsnummer: SE/SSA/0045B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1863-1965
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Slakt- och saluhallsstyrelsen II
Förteckningsnummer: SE/SSA/2842
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1907-
Arkivhandlingar:(1852-)1966-2005
E-arkiv
Kraftska sällskapet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0129
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1907-2008
Kungsklippan 6
Katarina sjukhus, Läkarearkivet, Provisoriska sjukhuset; Kopphuset; Sjukhuset vid Sandbergsgatan; Katarina sinnessjukhus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0249B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1831-1933
Arkivhandlingar:1850-1902
Frihamnen Magasin 3
Katarina sjukhus, Katarina sinnessjukhus med filialer, Provisoriska sjukhuset; Kopphuset; Sjukhuset vid Sandbergsgatan; Katarina sinnessjukhus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0249C
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1898-1933
Arkivhandlingar:1894-1933
Frihamnen Magasin 3
Sjukhuset Eira, Medicinska arkivet, Eira sjukhus; Stockholms stads och läns kurhus; Provisoriska kurhuset
Förteckningsnummer: SE/SSA/0248B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1813-1955
Arkivhandlingar:1813-1955, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Stockholms skolstat/1691 års stat
Förteckningsnummer: SE/SSA/0308B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1744-1874
Kungsklippan 6
Andra sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/0327
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Tredje sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 3
Förteckningsnummer: SE/SSA/0328
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Fjärde sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 4
Förteckningsnummer: SE/SSA/0329
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Femte sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 5
Förteckningsnummer: SE/SSA/0330
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Sjunde sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 7
Förteckningsnummer: SE/SSA/0331
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Åttonde sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 8
Förteckningsnummer: SE/SSA/0332
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Nionde sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 9
Förteckningsnummer: SE/SSA/0333
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Tionde sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 10
Förteckningsnummer: SE/SSA/0334
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3
Elfte sociala distriktsbyrån, Sociala distriktsbyrån nr 11
Förteckningsnummer: SE/SSA/0335
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1932
Frihamnen Magasin 3

top prev Popup Filter

[5135 - 5234 : 5234]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Huvudkategori
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel