Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Bromma församlings insamling till bröders hjälp
Förteckningsnummer: SE/SSA/2616
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Södertörns domsaga, Inskrivningsdomaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/2891
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1875-
Kungsklippan 6
1878 års stiftelse
Förteckningsnummer: SE/SSA/1202:09
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1878-1971
Kungsklippan 6
1932 års Kaféutredningskommitté, Kaféutredningskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3001
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1932-1932
Kungsklippan 6
1939 års Kaféutredning
Förteckningsnummer: SE/SSA/3002
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1939-1939
Kungsklippan 6
AB Brunkhuvudet, Hotell- och restaurant AB Gillet
Förteckningsnummer: SE/SSA/2240
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1968-1984
Arkivhandlingar:1968-1984
Frihamnen Magasin 6
Posten, Postkontoret Enskede 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/4608/05
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1925-1982
Frihamnen Magasin 3
AB Stockholms spårvägar, Stockholms Spårvägar AB (SS)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0878
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Johan Otto Abrahamssons samling, Abrahamsson, Johan Otto; De Fattigas Vänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/0366
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1746-1942
Kungsklippan 6
Abrahamssonska familjearkivet, Släkten Abrahamsson
Förteckningsnummer: SE/SSA/0895
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1783-1972
Kungsklippan 6
Carl Oscar Abrahamséns gårdshandlingar, Abrahamsén, Carl Oscar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0367
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1841-1904
Kungsklippan 6
Ragnar Oskar Abrahamsén, Abrahamsén, Ragnar Oskar
Förteckningsnummer: SE/SSA/3004
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Accisrätten i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/1292
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-1811
Arkivhandlingar:1701-1809
Kungsklippan 6
Claes Adelskölds arkiv, Adelsköld, Claes
Förteckningsnummer: SE/SSA/0369
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1900-1900
Kungsklippan 6
Adelsö kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1486
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1595-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Ahlströmska skolans kamratförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1049
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1968-2013
Arkivhandlingar:1967-2013
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks folkskola, Adolf Fredriks överlärardistrikt
Förteckningsnummer: SE/SSA/1368A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1910-
Arkivhandlingar:1910-1964, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Föreningen Inackorderingshem i Adolf Fredriks församling
Förteckningsnummer: SE/SSA/3302
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Vittra Grundskola Södermalm, Vittra Södermalm
Förteckningsnummer: SE/SSA/7009
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse, Adolf Fredriks församlings fattighusdirektion, Adolf Fredriks församlingsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0185
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1795-1932
Arkivhandlingar:1791-1932
Frihamnen Magasin 3
Adolf Fredriks församlings anslag till verksamhet för fattiga
Förteckningsnummer: SE/SSA/3005
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings arbetsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1441
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1873-1938
Arkivhandlingar:1873-1938
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings arbetsstuga
Förteckningsnummer: SE/SSA/1439
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1889-1937
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings barnhem
Förteckningsnummer: SE/SSA/1438
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1877-?
Arkivhandlingar:1874-1971
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings diakoniråd
Förteckningsnummer: SE/SSA/3006
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kommunalförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/3007
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kyrkliga syförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/3008
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0001
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1693-1991, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings kyrkobrödrakår
Förteckningsnummer: SE/SSA/1440
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1950-1963
Kungsklippan 6
Röda korskretsen i Adolf Fredriks församling, Adolf Fredriks församlings Röda korskrets
Förteckningsnummer: SE/SSA/3009
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings scoutkår, Adolf Fredriks scoutkår?
Förteckningsnummer: SE/SSA/3010
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings sommarhem för gamla
Förteckningsnummer: SE/SSA/3011
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings sparsamhetsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1126
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1847-1862
Arkivhandlingar:1846-1863
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings studieverksamhet
Förteckningsnummer: SE/SSA/3012
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings ungdomsförening (A.F.U.F.)
Förteckningsnummer: SE/SSA/3013
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlings ungdomskrets (A.F.U.K.)
Förteckningsnummer: SE/SSA/3014
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks församlingsbibliotek
Förteckningsnummer: SE/SSA/0166A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Föreningen Adolf Fredriks Mjölkdroppe
Förteckningsnummer: SE/SSA/0944
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1903-1940
Frihamnen Magasin 3
Adolf Fredriks och Gustav Vasa församlingars barnkrubba
Förteckningsnummer: SE/SSA/0368
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1856-
Arkivhandlingar:1868-1964
Kungsklippan 6
Adolf Fredriks rektorsområde, Stockholms musikgymnasium
Förteckningsnummer: SE/SSA/1368B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1958-1981
Arkivhandlingar:(1910-) 1958-1981 (-1990)
Kungsklippan 6
Joel Lindqvists fotosamling
Förteckningsnummer: SE/SSA/2832
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1968-1976
Kungsklippan 6
Trefaldighets Metodistförsamling i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/2914
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1886-
Arkivhandlingar:1872-2014
Kungsklippan 6
Idrottsföreningen Adolf Fredrikspojkarna
Förteckningsnummer: SE/SSA/3428
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Adoptionscentrum Stockholm norr
Förteckningsnummer: SE/SSA/3016
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Aftonsällskapet
Förteckningsnummer: SE/SSA/3017
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Oriel och Allan Afzelius familjearkiv, Afzelius familjearkiv; Afzelius, Oriel Otto; Afzelius, Allan Carl Arvid
Förteckningsnummer: SE/SSA/0808
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1885-1948
Kungsklippan 6
Byggmästare Johan Ahlströms arkiv, Ahlström, Johan
Förteckningsnummer: SE/SSA/3019
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1849-1879
Kungsklippan 6
Ahlströmska skolan, Nya elementarskolan för flickor
Förteckningsnummer: SE/SSA/0983A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1902-1983
Arkivhandlingar:1868-2000, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Ludvig Neijber, Neijber, Ludvig
Förteckningsnummer: SE/SSA/1898
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1789-1789
Kungsklippan 6
Anders Ahlén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3018
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Allmänna idrottsklubben (AIK)
Förteckningsnummer: SE/SSA/1908
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1891-1989
Kungsklippan 6
Akademiska roddföreningen (ARF)
Förteckningsnummer: SE/SSA/1301
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1929-
Arkivhandlingar:1929-1971
Kungsklippan 6
Akalla bostadshotell
Förteckningsnummer: SE/SSA/3021
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Föreningen AKTAS, AKTAS förening för RIVb:s studenter våren 1942 vid högre allmänna läroverket å Östermalm
Förteckningsnummer: SE/SSA/3022
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1942-
Arkivhandlingar:1942-2012, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Aktiebolaget Skarpnäck-Nacka, Lantegendomsnämnden, AB Skarpnäck-Nacka
Förteckningsnummer: SE/SSA/0075/02
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1901-1927
Kungsklippan 6
Erik Waldemar Albertson
Förteckningsnummer: SE/SSA/2274
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1919-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Tönnes Algrens samling, Algren, Tönnes
Förteckningsnummer: SE/SSA/0370
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1862-1891
Kungsklippan 6
Alkoholistvårdsanstaltkommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3023
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1916
Kungsklippan 6
Allhelgonakamraterna
Förteckningsnummer: SE/SSA/1373
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1907-1975
Arkivhandlingar:1956-1969
Kungsklippan 6
Logen 125 Dygdens Borg
Förteckningsnummer: SE/SSA/2293
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Centrumkompaniet i Stockholm AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/0621
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:2001-2007
Arkivhandlingar:1950-2007
arkivserver
Frihamnen Magasin 6
Gunnar Schumacher, (Schumachers släktarkiv)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2901/03
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Sankt Görans församlings daghem, Sankt Görans daghem
Förteckningsnummer: SE/SSA/4779
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1947-1952
Kungsklippan 6
Orhems gård
Förteckningsnummer: SE/SSA/4818
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Allhelgonakyrkans syförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/3025
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
No Data
Allhelgonakyrkans vänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/1402
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1930-1980
Kungsklippan 6
Allmänna advokatbyrån i Solna, Solna allmänna advoktabyrå
Förteckningsnummer: SE/SSA/2145
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1975-1999, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Allmänna advokatbyrån i Södertälje
Förteckningsnummer: SE/SSA/3026
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1975-1990, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
AMU-center Västerhaninge 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/1839
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1967-1986
Kungsklippan 6
AMU-center Västerhaninge 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1840
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1986-1993
Kungsklippan 6
Arbetsinrättningen, Stockholms stads arbetsinrättning; ("Allmänna arbetsinrättningen")
Förteckningsnummer: SE/SSA/0154A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1844-1925
Arkivhandlingar:1844-1928
Frihamnen Magasin 3
Arbetsinrättningens kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0105
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1859-1905
Kungsklippan 6
Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB (ABB)
Förteckningsnummer: SE/SSA/1932
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1775-1975
Arkivhandlingar:1775-1975, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv, Allmänna BB
Förteckningsnummer: SE/SSA/6039
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1842-1961, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Allmänna barnhuset, Stiftelsen Allmänna barnhuset
Förteckningsnummer: SE/SSA/0809A
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1645-1960
Kungsklippan 6
Allmänna Brandförsäkringsverket
Förteckningsnummer: SE/SSA/0828/1
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1790-1828
Kungsklippan 6
Stockholms allmänna cykelklubb, Allmänna cykelklubben
Förteckningsnummer: SE/SSA/1211
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1925-
Arkivhandlingar:1925-1977
Kungsklippan 6
Allmänna försörjningsinrättningen (Afi), Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning; S:t Eriks sjuk- och vårdhem
Förteckningsnummer: SE/SSA/1090
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1860-1926
Arkivhandlingar:1859-1926
Frihamnen Magasin 3
De svenska bestyrelserna vid de allmänna nordiska skolmötena
Förteckningsnummer: SE/SSA/0673
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1879-1910
Kungsklippan 6
Allmänna polikliniken
Förteckningsnummer: SE/SSA/1122A
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1882-1970?
Arkivhandlingar:1881-1930
Frihamnen Magasin 3
Stiftelsen Margit Wibelfonden
Förteckningsnummer: SE/SSA/0533
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1984-2008
Kungsklippan 6
Stockholms läns dövas pensionärsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0547
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1966-2007
Kungsklippan 6
Frälsningsarméns alkoholistanstalt Kurön, Kurön, Frälsningsarméns vårdanstalt för manliga alkoholister; Frälsningsarméns vårdanstalt på Kurön;
Förteckningsnummer: SE/SSA/0545
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1912-
Arkivhandlingar:1912-1954, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arne Hasselgrens efterlämnade papper
Förteckningsnummer: SE/SSA/4626
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Stockholms polisdistrikt, Trafiksektionen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0025/06
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1968-
Arkivhandlingar:1968-1970
Kungsklippan 6
Stockholms arbetsmarknads- och utbildningsnämnd (ARUN), Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden
Förteckningsnummer: SE/SSA/0806
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1995-1998
Arkivhandlingar:1994-1999, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Kunskapsskolan Fruängen, Kunskapsskolan AB, Kunskapsskolan i Fruängen
Förteckningsnummer: SE/SSA/7021
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:2012-2014
E-arkiv
Polhemsgymnasiet
Förteckningsnummer: SE/SSA/1072
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1971-1990
Arkivhandlingar:1967-1991
Kungsklippan 6
Ragnar Östbergs förslag till Stockholms nämndhus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0429
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1909-1940
Kungsklippan 6
Kyrkogårdsexpeditionen i Solna-Råsunda
Förteckningsnummer: SE/SSA/6098
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1918-1999
Kungsklippan 6
Stockholms allmänna sundhetskommitté, Allmänna sundhetskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0357
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1831-1840
Arkivhandlingar:1831-1848
Frihamnen Magasin 3
Stockholms allmänna sundhetsnämnd, Allmänna sundhetsnämnden
Förteckningsnummer: SE/SSA/0358
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1847-1863
Arkivhandlingar:1847-1864
Frihamnen Magasin 3
Notarius Publicus i Stockholm, Oscar Almquist
Förteckningsnummer: SE/SSA/1109A
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1881-1882
Frihamnen Magasin 6
Sofi Almquist enskilda papper, Almquist f. Hultén, Sofi
Förteckningsnummer: SE/SSA/0262/B
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1844-1926
Arkivhandlingar:1863-1936
Kungsklippan 6
Sofi Almquists samskola
Förteckningsnummer: SE/SSA/0262/A
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1886-1936
Arkivhandlingar:1887-1936
Kungsklippan 6
Aldo Almqvists samling, Almqvist, Aldo
Förteckningsnummer: SE/SSA/0374
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1893-1946
Kungsklippan 6
Bernhard Almqvists brevsamling, Almqvist, Bernhard Ulrik Georg
Förteckningsnummer: SE/SSA/0375
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1813-1881
Arkivhandlingar:1866-1878
Kungsklippan 6
Daniel Almqvists arkiv, Almqvist, Daniel
Förteckningsnummer: SE/SSA/0376
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1713-1950
Kungsklippan 6
Alpina klubben
Förteckningsnummer: SE/SSA/3028
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Släkten Althainz´arkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0378
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1817-1935
Kungsklippan 6

bottom next Popup Filter

[1 - 100 : 5234]