Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Georg Erik Karl Wilhelm Aminoff, Aminoff, Georg Erik Karl Wilhelm
Förteckningsnummer: SE/SSA/3030
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1895-1977
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Amnestygrupp nr 208, Stockholm-Täby
Förteckningsnummer: SE/SSA/3031
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1970-1989
Kungsklippan 6
Kursstyrelsen för AMU i Stockholms län, AMU Kursstyrelsen
Förteckningsnummer: SE/SSA/1861
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1955-1985
Kungsklippan 6
AMU Liljeholmen 1, AMU-center Liljeholmen
Förteckningsnummer: SE/SSA/1863
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1966-1985
Kungsklippan 6
AMU Liljeholmen 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1864
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1986-1993
Kungsklippan 6
Regionala kansliet för AMU Stockholms län, AMU Stockholms län; AMU-gruppen Stockholms län; AMU Regionala kontoret
Förteckningsnummer: SE/SSA/1862
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1985-1994, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Häradsskrivaren i Solna fögderi
Förteckningsnummer: SE/SSA/2896H
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1946-1966
Kungsklippan 6
AMU-center Jakobsberg
Förteckningsnummer: SE/SSA/1833
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1969-1993
Kungsklippan 6
AMU-centret Johanneshov 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/1285
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1960-1985
Kungsklippan 6
AMU-center Johanneshov 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1865
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1960-1985
Kungsklippan 6
AMU-center Maria
Förteckningsnummer: SE/SSA/1834
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1969-1986
Kungsklippan 6
AMU-center Tumba 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/1835
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1965-1985
Arkivhandlingar:1963-1985
Kungsklippan 6
AMU-center Tumba 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1836
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1986-1993
Arkivhandlingar:1986-1991
Kungsklippan 6
AMU-center Täby 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/1837
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1976-1985
Kungsklippan 6
AMU-center Täby 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1838
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1986-1993
Kungsklippan 6
AMU-center Västerhaninge 1
Förteckningsnummer: SE/SSA/1839
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1967-1986
Kungsklippan 6
AMU-center Västerhaninge 2
Förteckningsnummer: SE/SSA/1840
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1986-1993
Kungsklippan 6
Anderbergsfondens deposition, Anderbergska depositionen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0961
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1825-1977
Kungsklippan 6
Anders Bergmans forskningsarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/3071
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Anders Petter Anderssons samling, Andersson, Anders Petter; Svensson, Gustaf Henrik
Förteckningsnummer: SE/SSA/0379
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1818-1875
Arkivhandlingar:1868-1898
Kungsklippan 6
Carl Albert Andersson, Andersson, Carl Albert
Förteckningsnummer: SE/SSA/3033
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1944-1968
Kungsklippan 6
Byggmästare Carl Emil Andersson, Andersson, Carl Emil
Förteckningsnummer: SE/SSA/3034
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1775-1928
Kungsklippan 6
Karl Josef Anderssons dödsbo, Andersson, Karl Josef
Förteckningsnummer: SE/SSA/3035
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1867-1912
Kungsklippan 6
Andre stadsfogden, 2:e Stadsfogden i Stockholms stad
Förteckningsnummer: SE/SSA/0030
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1879-1934
Arkivhandlingar:1879-1934
Frihamnen Magasin 6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Andre stadsläkaren, 2:e Stadsläkaren; Stockholms stads hälsovårdsnämnd, Andre stadsläkaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/0561/22
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1827-1945
Arkivhandlingar:1867-1944, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Angarns kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1487
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1200-1999
Arkivhandlingar:1721-1999, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Annie Peterssons musikstipendiefond
Förteckningsnummer: SE/SSA/3036
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Föreningen Anorexia-kontakt
Förteckningsnummer: SE/SSA/3289
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Inackorderingshemmet Ansgariegatan
Förteckningsnummer: SE/SSA/3436
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-2006, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer, Hjälpbyråer (Arbetslöshetskommittén)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0340
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1918
Frihamnen Magasin 3
Frihamnen Magasin 6
Haga tingshusbyggnadsskyldige
Förteckningsnummer: SE/SSA/2215/04
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1902-1971
Kungsklippan 6
Stockholms stadsfullmäktige
Förteckningsnummer: SE/SSA/4782
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Ansgariiförsamlingen, Lutherska Missionsföreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0952A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1884-
Arkivhandlingar:1893-1978
Kungsklippan 6
Ansgariiförsamlingen, Särarkiv 1: Ungdomsföreningen, Ansgariiförsamlingens ungdomsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0952B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1901-
Arkivhandlingar:1907-1979
Kungsklippan 6
Härbärget Anvisningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/3414
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arbetarebostadsfonden till minne af 9 februari 1853, Stiftelsen arbetarebostadsfonden till minne af 9 februari 1853
Förteckningsnummer: SE/SSA/0052N
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1853-2006?
Arkivhandlingar:(1770-)1853-2011
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Arbetarkommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3037
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1913-1921
Kungsklippan 6
Arbetarmötet 7/10 1883
Förteckningsnummer: SE/SSA/3038
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1883-1883
Arkivhandlingar:1883-1883
Kungsklippan 6
Understödskassan Arbetarnes Ring Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/1080
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1886-1975
Kungsklippan 6
Arbetsberedningen 1938
Förteckningsnummer: SE/SSA/3039
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1938-1938
Arkivhandlingar:1938-1938
Kungsklippan 6
Arbetsberedningskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0244J
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1938-1944
Kungsklippan 6
Föreningen Arbetsbiet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0383
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1891-
Arkivhandlingar:1891-1954
Kungsklippan 6
Arbetsförmedlingen i Stockholms län
Förteckningsnummer: SE/SSA/1627
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1942
Frihamnen Magasin 6
Arbetsförmedlingen i Stockholm, Stockholms stads arbetsförmedling
Förteckningsnummer: SE/SSA/0984
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1942
Frihamnen Magasin 6
1903 års Arbetsförmedlingskommitté, Arbetsförmedlingskommittén 1903
Förteckningsnummer: SE/SSA/3041
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1903-
Arkivhandlingar:1903-1903
Kungsklippan 6
Arbetsgruppen för ytterstadskultur (AGY)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2064
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Arbetshemmet Emaus för kvinnor, Styrelsen för Arbetshemmet Emaus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0052R
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1925-1947
Arkivhandlingar:1925-1947, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arbetshemmet för blinda kvinnor i Nynäshamn
Förteckningsnummer: SE/SSA/1814
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1906-1938
Frihamnen Magasin 3
Arbetslivsfonden i Stockholms län
Förteckningsnummer: SE/SSA/1872
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1990-1995, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 6
Arbetslöshetskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0062A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1933
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs nämnd för arbetslösa tobaksindustriarbetare, Arbetslöshetskommittén, Hjälpbyrå 16; Tobaksarbetarnämnden
Förteckningsnummer: SE/SSA/3042
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1915-
Arkivhandlingar:1915-1925
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs nämnd för understöd åt måleriarbetarna
Förteckningsnummer: SE/SSA/3043
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1917-1918
Arkivhandlingar:1917-1918
Frihamnen Magasin 3
Kronokamreraren i Södertälje
Förteckningsnummer: SE/SSA/4771
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1947-1966
Kungsklippan 6
Bredbyskolan
Förteckningsnummer: SE/SSA/1198
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1990-2013
Kungsklippan 6
Arbetslöshetsnämnden, Stockholms stads arbetslöshetsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0062B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1933-1977
Arkivhandlingar:1929-1977
Frihamnen Magasin 3
Frihamnen Magasin 6
Kungsklippan 6
Arbetsnämnden i Stockholms stad, Stockholms Stads Arbetsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0793
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1940-1966
Arkivhandlingar:1940-1966, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 6
Arbetsutskottet för bedrivande av en undersökning av Stockholmarnas teater-och konsertvanor, Teatervaneutredningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/2069
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1965-1966
Arkivhandlingar:1964-1968
Frihamnen Magasin 6
Arbetsvårdsnämnden, Stockholms stads arbetsvårdsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0160
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1966-1971
Frihamnen Magasin 6
Arholma lotsplats
Förteckningsnummer: SE/SSA/1899
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1903-1986
Frihamnen Magasin 6
Inackorderingshemmet Arken
Förteckningsnummer: SE/SSA/3437
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arkivfragment av föreningar, Föreningen emot livsmedelstullar, Arkivfragment Nr 15 (nr 9)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/15/09
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1887-1906
Kungsklippan 6
Arkivsakkunnige
Förteckningsnummer: SE/SSA/3044
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1928
Kungsklippan 6
Arla Coldinu Orden
Förteckningsnummer: SE/SSA/3045
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1774-1990, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Ivar Arnös klippsamling, Arnö, Ivar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0996
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1865-1946
Arkivhandlingar:1921-1955
Kungsklippan 6
Artisternas och Litteratörernas pensionsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1084
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1847-
Arkivhandlingar:1847-1964
Kungsklippan 6
Släkten Askergren, Askergren, Pehr Abraham
Förteckningsnummer: SE/SSA/3046
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Aspegren-Westin
Förteckningsnummer: SE/SSA/3047
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1884-1884
Kungsklippan 6
Aspuddens badhusförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1196
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1924-1932
Kungsklippan 6
Aspuddens stadsdelsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0560/01
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1991-1996
Arkivhandlingar:(1949-) 1989-1996, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Asylerna för husvilla
Förteckningsnummer: SE/SSA/0810A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1899-1941
Arkivhandlingar:1899-1941
Frihamnen Magasin 3
Ateljé Petra
Förteckningsnummer: SE/SSA/3048
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Ateneum för flickor
Förteckningsnummer: SE/SSA/0263A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1878-1939
Arkivhandlingar:1878-1950
Kungsklippan 6
AB Ateneum för flickor, Ateneum för flickor skolköksseminarium
Förteckningsnummer: SE/SSA/0263B
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1886-1939
Kungsklippan 6
Ateneumseminaristerna
Förteckningsnummer: SE/SSA/1209
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1919-1983
Kungsklippan 6
Atle idrottsklubb
Förteckningsnummer: SE/SSA/3049
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Vattenkuranstalten Augustenbad
Förteckningsnummer: SE/SSA/4194
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
IOGT/NTO Grundlogen 855 Nordstjärnan, Hagalund
Förteckningsnummer: SE/SSA/2583
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1899-1929
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Grundlogen 934 Nya Huvudsta
Förteckningsnummer: SE/SSA/2584
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Grundlogen 330 (926) Nya Sundbyberg
Förteckningsnummer: SE/SSA/2585
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Logen 216 Pontus de la Gardie
Förteckningsnummer: SE/SSA/2588
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
SGU avd 13 Reform
Förteckningsnummer: SE/SSA/2589
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Grundlogen 97 Riddarborg
Förteckningsnummer: SE/SSA/2590
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1882-1913
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Logen 4300 Segern
Förteckningsnummer: SE/SSA/2595
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1923-1968
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Logen 4442 Segerkämpen
Förteckningsnummer: SE/SSA/2596
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1904-1925
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Grundlogen 340 (924) Simson den Faste
Förteckningsnummer: SE/SSA/2597
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1882-1911
Kungsklippan 6
Logen 71 Skandia
Förteckningsnummer: SE/SSA/2598
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Logen 111 Sköldmön
Förteckningsnummer: SE/SSA/2599
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet n:r 38 Birger Jarl, TO; Templarorden templet 38
Förteckningsnummer: SE/SSA/2649
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1880-tal-1915
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 105 Salomo/Rätt och Sanning, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2650
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1959
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 106 Morgonrodnaden, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2651
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1932
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 127 Wasa, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2652
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1911
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 186 Valfrid, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2657
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1888-1940
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 187 Eken, Ekensberg, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2658
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1901-1914
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 199 Karl XI, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2659
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1889-1933
Kungsklippan 6
Templet 325 Linné, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2669
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1889-1925
Kungsklippan 6
Templet 625 Telje Tempel, Södertälje, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2670
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 335 Jutas Hjälte, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2671
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1889-1898
Kungsklippan 6
IOGT/NTO Templet 381 Norrmalm, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2672
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1890-1924
Kungsklippan 6
Templet 393 Emanuel, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2673
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1890-1932
Kungsklippan 6
Templet 415 Magnus Huss, TO; Templarorden
Förteckningsnummer: SE/SSA/2674
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1890-1912
Kungsklippan 6

top bottom prev next Popup Filter

[101 - 200 : 5234]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Huvudkategori
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel