Beståndsregister, register över arkiv som förvaras vid Stadsarkivet
OBS! Handlingar som förvaras i depå i Frihamnen måste beställas i förväg till läsesalen på Kungsklippan 6.

Börja om
ArkivArkivets/handlingarnas placering
Byggmästare Carl Emil Andersson, Andersson, Carl Emil
Förteckningsnummer: SE/SSA/3034
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1775-1928
Kungsklippan 6
Karl Josef Anderssons dödsbo, Andersson, Karl Josef
Förteckningsnummer: SE/SSA/3035
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1867-1912
Kungsklippan 6
Andre stadsfogden, 2:e Stadsfogden i Stockholms stad
Förteckningsnummer: SE/SSA/0030
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1879-1934
Arkivhandlingar:1879-1934
Frihamnen Magasin 6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Andre stadsläkaren, 2:e Stadsläkaren; Stockholms stads hälsovårdsnämnd, Andre stadsläkaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/0561/22
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1827-1945
Arkivhandlingar:1867-1944, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Angarns kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/1487
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1200-1999
Arkivhandlingar:1721-1999, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Annie Peterssons musikstipendiefond
Förteckningsnummer: SE/SSA/3036
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Föreningen Anorexia-kontakt
Förteckningsnummer: SE/SSA/3289
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Inackorderingshemmet Ansgariegatan
Förteckningsnummer: SE/SSA/3436
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-2006, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Ansgariiförsamlingen, Lutherska Missionsföreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0952A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1884-
Arkivhandlingar:1893-1978
Kungsklippan 6
Ansgariiförsamlingen, Särarkiv 1: Ungdomsföreningen, Ansgariiförsamlingens ungdomsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/0952B
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1901-
Arkivhandlingar:1907-1979
Kungsklippan 6
Härbärget Anvisningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/3414
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arbetarebostadsfonden till minne af 9 februari 1853 (äldre del), Stiftelsen arbetarebostadsfonden till minne af 9 februari 1853
Förteckningsnummer: SE/SSA/0052N/01
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1853-2006?
Arkivhandlingar:1853-1986
Frihamnen Magasin 3
Arbetarkommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3037
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1913-1921
Kungsklippan 6
Arbetarmötet 7/10 1883
Förteckningsnummer: SE/SSA/3038
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1883-1883
Arkivhandlingar:1883-1883
Kungsklippan 6
Understödskassan Arbetarnes Ring Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/1080
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1886-1975
Kungsklippan 6
Arbetsberedningen 1938
Förteckningsnummer: SE/SSA/3039
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1938-1938
Arkivhandlingar:1938-1938
Kungsklippan 6
Arbetsberedningskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0244J
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1938-1944
Kungsklippan 6
Föreningen Arbetsbiet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0383
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1891-
Arkivhandlingar:1891-1954
Kungsklippan 6
Arbetsförmedlingen i Stockholms län
Förteckningsnummer: SE/SSA/1627
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1942
Bromma Ranhammarsvägen
Arbetsförmedlingen i Stockholm, Stockholms stads arbetsförmedling
Förteckningsnummer: SE/SSA/0984
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1942
Bromma Ranhammarsvägen
Frihamnen Magasin 6
1903 års Arbetsförmedlingskommitté, Arbetsförmedlingskommittén 1903
Förteckningsnummer: SE/SSA/3041
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1903-
Arkivhandlingar:1903-1903
Kungsklippan 6
Arbetsgruppen för ytterstadskultur (AGY)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2064
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 6
Arbetshemmet Emaus för kvinnor, Styrelsen för Arbetshemmet Emaus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0052R/01
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1925-1947
Arkivhandlingar:1925-1947, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arbetshemmet för blinda kvinnor i Nynäshamn
Förteckningsnummer: SE/SSA/1814
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1906-1938
Frihamnen Magasin 3
Arbetslivsfonden i Stockholms län
Förteckningsnummer: SE/SSA/1872
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1990-1995, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 6
Arbetslöshetskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0062A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1933
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs nämnd för arbetslösa tobaksindustriarbetare, Arbetslöshetskommittén, Hjälpbyrå 16; Tobaksarbetarnämnden
Förteckningsnummer: SE/SSA/3042
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1915-
Arkivhandlingar:1915-1925
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs nämnd för understöd åt måleriarbetarna
Förteckningsnummer: SE/SSA/3043
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1917-1918
Arkivhandlingar:1917-1918
Frihamnen Magasin 3
Arbetslöshetskommitténs hjälpbyråer, Hjälpbyråer (Arbetslöshetskommittén)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0340
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1914-1918
Frihamnen Magasin 3
Frihamnen Magasin 6
Arbetslöshetsnämnden, Stockholms stads arbetslöshetsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0062B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1933-1977
Arkivhandlingar:1929-1977
Bromma Ranhammarsvägen
Frihamnen Magasin 3
Frihamnen Magasin 6
Kungsklippan 6
Arbetsnämnden i Stockholms stad, Stockholms Stads Arbetsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0793
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1940-1966
Arkivhandlingar:1940-1966, Obs! Visst förbehåll
Bromma Ranhammarsvägen
Frihamnen Magasin 6
Arbetsutskottet för bedrivande av en undersökning av Stockholmarnas teater-och konsertvanor, Teatervaneutredningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/2069
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1965-1966
Arkivhandlingar:1964-1968
Frihamnen Magasin 6
Arbetsvårdsnämnden, Stockholms stads arbetsvårdsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0160
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1966-1971
Bromma Ranhammarsvägen
Arholma lotsplats
Förteckningsnummer: SE/SSA/1899
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1903-1986
Frihamnen Magasin 6
Inackorderingshemmet Arken
Förteckningsnummer: SE/SSA/3437
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Arkivfragment av föreningar, Föreningen emot livsmedelstullar, Arkivfragment Nr 15 (nr 9)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/15/09
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1887-1906
Kungsklippan 6
Arkivsakkunnige
Förteckningsnummer: SE/SSA/3044
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1926-1928
Kungsklippan 6
Arla Coldinu Orden
Förteckningsnummer: SE/SSA/3045
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1774-1990, Obs! Visst förbehåll
Kungsklippan 6
Ivar Arnös klippsamling, Arnö, Ivar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0996
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:1865-1946
Arkivhandlingar:1921-1955
Kungsklippan 6
Artisternas och Litteratörernas pensionsförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1084
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1847-
Arkivhandlingar:1847-1964
Kungsklippan 6
Släkten Askergren, Askergren, Pehr Abraham
Förteckningsnummer: SE/SSA/3046
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Aspegren-Westin
Förteckningsnummer: SE/SSA/3047
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1884-1884
Kungsklippan 6
Aspuddens badhusförening
Förteckningsnummer: SE/SSA/1196
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1924-1932
Kungsklippan 6
Aspuddens stadsdelsnämnd
Förteckningsnummer: SE/SSA/0560/01
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1991-1996
Arkivhandlingar:(1949-) 1989-1996, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Asylerna för husvilla
Förteckningsnummer: SE/SSA/0810A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1899-1941
Arkivhandlingar:1899-1941
Frihamnen Magasin 3
Ateljé Petra
Förteckningsnummer: SE/SSA/3048
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Ateneum för flickor
Förteckningsnummer: SE/SSA/0263A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1878-1939
Arkivhandlingar:1878-1950
Kungsklippan 6
AB Ateneum för flickor, Ateneum för flickor skolköksseminarium
Förteckningsnummer: SE/SSA/0263B
Kategori: Företag
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1886-1939
Kungsklippan 6
Ateneumseminaristerna
Förteckningsnummer: SE/SSA/1209
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1919-1983
Kungsklippan 6
Atle idrottsklubb
Förteckningsnummer: SE/SSA/3049
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Vattenkuranstalten Augustenbad
Förteckningsnummer: SE/SSA/4194
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Stockholms stads auktionsverk, Bokauktionskammaren, Auktionsverket, Bokauktionskammaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/0039B
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1674-1972
Arkivhandlingar:1748-1972
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Stockholms stads auktionsverk, Auktionsverket, Auktionskammaren
Förteckningsnummer: SE/SSA/0039A
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1674-1972
Arkivhandlingar:1690-1972
Frihamnen Magasin 3
Automobil- och motorcykelklubben (AMCK)
Förteckningsnummer: SE/SSA/3050
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Axelsbergs sjukhem
Förteckningsnummer: SE/SSA/3051
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Bad- och tvätthuskommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/3054
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1917-1922
Kungsklippan 6
Badareämbetet, Badarämbetet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0066/01
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1692-1735
Kungsklippan 6
Bagareämbetet, Bagarämbetet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0066/02
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1721-1855
Kungsklippan 6
Lilli och Otto Bagges handlingar, Bagge, Lilli; Bagge, Otto
Förteckningsnummer: SE/SSA/1136
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1871-1897
Kungsklippan 6
Bahnson-Rosenborgska arkivet, Bahnson-Rosenborg, Inge; Rosenborg, Einar
Förteckningsnummer: SE/SSA/0387
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1869-1978
Kungsklippan 6
Otto och Alfhild von Bahrs räkenskaper, Bahr, Otto von; Bahr f. Bergman, Alfhild von
Förteckningsnummer: SE/SSA/0388
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1865-1914
Kungsklippan 6
Baltiska utställningens Stockholmskommitté
Förteckningsnummer: SE/SSA/3057
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1912-1916
Arkivhandlingar:1912-1916
Kungsklippan 6
Baltiskt Kulturcentrum AB
Förteckningsnummer: SE/SSA/0807
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1998-1999
Arkivhandlingar:1988-2000
Frihamnen Magasin 6
Wilhelm August Bandels affärshandlingar och papper, Bandel, Wilhelm August
Förteckningsnummer: SE/SSA/0389
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1825-1920
Kungsklippan 6
Bandhagens gymnasium / Bandhagens vuxengymnasium
Förteckningsnummer: SE/SSA/2397
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1959-2002
Kungsklippan 6
Bandhagens rektorsområde
Förteckningsnummer: SE/SSA/1321
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1955-1973
Arkivhandlingar:(1942) 1955-1973
Kungsklippan 6
Bangårdsdelegerade
Förteckningsnummer: SE/SSA/3059
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1934-1938
Kungsklippan 6
Bar-Lock-Institutet, Stiftelsen Barlock-Institutet; Barlock
Förteckningsnummer: SE/SSA/1076
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:1906-1975
Arkivhandlingar:1914-1975
Kungsklippan 6
Föreningen Barn och Hem i Stockholm, Huvudarkivet, Svenska Fattigvårdsförbundets Barnavårdsbyrå i Stockholm (mfl)
Förteckningsnummer: SE/SSA/0483A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1908-
Arkivhandlingar:1900-2005, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Stockholms Barn- och ungdomsbibliotek
Förteckningsnummer: SE/SSA/3060
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Kungsklippan 6
Sällskapet Barnavännerna, Barnavännernas Koloniverksamhet; Barnavännerna [förening); Föreningen Barnavänner
Förteckningsnummer: SE/SSA/0390
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1870-
Arkivhandlingar:1873-1989, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Föreningen Barnavärn
Förteckningsnummer: SE/SSA/0932
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1896-1973
Arkivhandlingar:1896-1974, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Sällskapet Barnavård
Förteckningsnummer: SE/SSA/0707
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1900-
Arkivhandlingar:1883-1978, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Barnavårdskonsulenten i Stockholms län
Förteckningsnummer: SE/SSA/1744B
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1932-1981
Frihamnen Magasin 3
Barnavårdskonsulenten i Stockholms stad, Stockholms fattigvårds- och barnavårdskonsulent i 1:a distriktet
Förteckningsnummer: SE/SSA/3061
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Barnavårdsmannaföreningen
Förteckningsnummer: SE/SSA/1940
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-
Frihamnen Magasin 3
Stockholms stads barnavårdsnämnd, Barnavårdsnämnden
Förteckningsnummer: SE/SSA/0056
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1926-1974
Arkivhandlingar:1891-1974, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Barnavårdscentralerna (Bvc)
Förteckningsnummer: SE/SSA/1224
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1935-1970, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Barnbyn Skå
Förteckningsnummer: SE/SSA/1930
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1947-2005
Arkivhandlingar:1947-2005, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Pro Patria kyrkoarkiv, Sällskapet Pro Patria
Förteckningsnummer: SE/SSA/0078
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1865-1951, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Kungsklippan 6
Barnens Dags förening, Stockholm (BDF)
Förteckningsnummer: SE/SSA/2222
Kategori: Övriga
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1905-1980
Kungsklippan 6
Barnhems- och sjukhusskolorna
Förteckningsnummer: SE/SSA/2061
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:-, Obs! Visst förbehåll
Frihamnen Magasin 3
Barnhusförsamlingens kyrkoarkiv, Allmänna Barnhusets kyrkoarkiv
Förteckningsnummer: SE/SSA/0106
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1630-
Arkivhandlingar:1639-1932
Kungsklippan 6
Stockholms stads barnhärbärge, Barnhärbärget
Förteckningsnummer: SE/SSA/0810C
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1902-1930
Frihamnen Magasin 3
Barnmorskeläroanstalten i Stockholm
Förteckningsnummer: SE/SSA/0164
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1761?-1969
Arkivhandlingar:1760-1973
Kungsklippan 6
Sällskapet för barnstudier
Förteckningsnummer: SE/SSA/0708
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1913-1915
Kungsklippan 6
Barnteaterkommittén
Förteckningsnummer: SE/SSA/0885
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1954-1957
Arkivhandlingar:1954-1957
Kungsklippan 6
Koloniföreningen Barnängen, Koloniträdgårdsföreningen Barnängen
Förteckningsnummer: SE/SSA/0518
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1907-
Arkivhandlingar:1907-2013
Kungsklippan 6
Hans Bartels
Förteckningsnummer: SE/SSA/3064
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1631-1631
Kungsklippan 6
Wilhelm Becker, Becker, Wilhelm; Arkivfragment Nr 13
Förteckningsnummer: SE/SSA/0151/13
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1877-1878
Kungsklippan 6
Beckmanska papperen, Släkten Beckmans papper
Förteckningsnummer: SE/SSA/0393
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1702-1926
Kungsklippan 6
Sällskapet för befrämjande av förädlade ungdomsnöjen, Adolf Fredriks lokalavdelning
Förteckningsnummer: SE/SSA/4104
Kategori: Förening
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1903-1921
Kungsklippan 6
Beklädnadskommittén vid Bromma folkskolor
Förteckningsnummer: SE/SSA/2378
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1927-1942
Kungsklippan 6
Bellevue barnhem
Förteckningsnummer: SE/SSA/1289/01
Kategori: Kommunalt
Verksamhetstid:1904-1928
Arkivhandlingar:1904-1928
Frihamnen Magasin 3
Bellevue idrottsklubb, Bellvue IK
Förteckningsnummer: SE/SSA/0971A
Kategori: Förening
Verksamhetstid:1904-
Arkivhandlingar:1904-1980
Kungsklippan 6
Bemedlingskommissionen, Borgerskapets Bemedlingskommission
Förteckningsnummer: SE/SSA/0165A
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:1710-?
Arkivhandlingar:1695-1926
Kungsklippan 6
Chefen för militärkompaniet
Förteckningsnummer: SE/SSA/0165B
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1830-tal-1877
Kungsklippan 6
Notarius Publicus i Stockholm, Erik T Bendz
Förteckningsnummer: SE/SSA/1109B
Kategori: Statligt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1962-1964
Frihamnen Magasin 6
Sophie Elisabeth Benedicks papper, Benedicks, Sophie Elisabeth; Tholander, Sophie Elisabeth
Förteckningsnummer: SE/SSA/0394
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1879-1916
Kungsklippan 6
Valdus Bengtssons samling, Bengtsson, Valdus
Förteckningsnummer: SE/SSA/0811
Kategori: Person och släkt
Verksamhetstid:-
Arkivhandlingar:1883-1972
Kungsklippan 6

top bottom prev next Popup Filter

[101 - 200 : 5234]

Skriv in sökvillkor:
Arkiv
Huvudkategori
Förtecknings-
nummer

  normalfiltercancel