Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878 - 1926, vissa församlingar

Börja om
Namn och adressCivilstånd och ålderDödsorsaker
Anders Philip Annsjö
Titel: Vaktkonstapel
Boendeadress: Långholmsgatan 18
Dödsadress: Hemmet
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250827
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
034,10,08
Skottsår i bröstet
Karl Johan Andersson
Titel: Skomakaremästare
Boendeadress: Torkel Knutsons-Gatan 22
Dödsadress: Torkel Knutsonsgt 22
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250627
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
053,11,20
Hängning
August Bengtsson
Titel: Förman
Boendeadress: Hornsgatan 174
Dödsadress: Årstaviken
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250126
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
065,10,02
Drunkning,olycksh?,
Sinnessjukdom?
Karl Gustaf Harald Bergström
Titel: Charkuteri-fabrikör
Boendeadress: >>Hornsg.86<
Dödsadress: Hornsgatan 86
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250202
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
049,01,17
Melankoli,
Hängning
Emmy ingeborg Augusta Hägg
Titel: Fröken
Boendeadress: Högalidsgatan 52
Dödsadress: Söderby sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260121
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
027,11,26
Tbc pulm.,
Tbc intestini
Gossebarnet Thunell
Titel: För:Montör Karl Gustaf
Boendeadress: Wollmar Yxkullsgatan 22
Dödsadress: Södra B.B.
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19261111
Man Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
,,
Asphyxia foetalis,
Längd 47 cm,vikt 2.720 gm.
Mimmi Sofia Häggkvist
Titel: Mak:Grovarb. Knut Karl Gustaf Häggkvist
Boendeadress: Långholmsgatan 26
Dödsadress: Söderby sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260619
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
037,11,17
Tbc pulm.
Hilda Charlotta Jönsson
Titel: Mak:Arbetare
Boendeadress: Gustafsberg,Gustafsbergs socken,Stockholms län
Dödsadress: Stockholm
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260731
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
059,10,21
Combustio
Adolf Fredrik Lindkvist
Titel: Arbetare
Boendeadress: Rosenlunds Ålderdomshem
Dödsadress: Anträffades död å Skogskyrkogården
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260513
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
072,09,23
Dynamitsprängning av huvudet
Julia Albertina Öhrlén
Titel: Handelsidkerska Cigarr O.Parfymaff.I Tyska Brinken 19
Boendeadress: /Västerlånggatan 56/Vollm.Yxk.G.39
Dödsadress: Anträffades död i Hemmet
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19251026
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
029,09,07
Misstänkt förgiftning;>>>Koloxid< >>Förgiftning<
Gustav Arne Karlsson
Titel: För:Poliskonstapel Gust.Hilmer
Boendeadress: Bergsundsgatan 2
Dödsadress: En Kolonistuga inom Hornsbergs Kolon*iområde
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260922
Man Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
004,01,
Suffucatio
Per Olof Karlsson
Titel: För:Poliskonstapel
Boendeadress: Bergsundsgatan 2
Dödsadress: En Kolonistuga i Hornsbergs Koloniom*råde
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260922
Man Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
,06,02
Suffocatio
Mait Hansdotter
Titel: Gårdfarihandlerska
Boendeadress: Bränkyrkagatan 97
Dödsadress: Maria sjukhus
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250422
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
074,02,14
Contusio cerebri,
Fractura anticrur.amb.
Anna Klinga
Titel: Städ-A
Boendeadress: Brännkyrkagatan 135
Dödsadress: >>Maria sjukhus<
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250721
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
052,05,22
Embolia art.pulm.
Oskar Edvard Larsson
Titel: Stenarbetare
Boendeadress: Brännkyrkagatan 130
Dödsadress: Hemmet
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250316
Man Frånskild
Ålder (Antal år,månader och dagar):
054,11,29
Cardioscleros

bottom next Popup Filter

[1 - 15 : 170654]


Skriv in sökvillkor eller
lämna blankt för att visa alla:
År
Församling/källa
Efternamn
Förnamn
Titel
Boendeadress
Dodsadress
Dödsdatum
Primär dödsorsak

  normalfiltercancel