Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878 - 1926,
vissa församlingar
Börja om
Namn och adressCivilstånd och ålderDödsorsaker
Fredrika Eleonora Devahl
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010331
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
078,10,07
Dementia senilis
Marasmus senilis
Rikard Wilhelm Dillén
Titel: Bageriarbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010429
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
033,07,06
Tuberculosis pulmonum
Gustaf August Edfeldt Johansson
Titel: Skrädderiarbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010911
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
022,10,08
Tuberculos pulmon
Tuberculos laryngis
Kajsa Greta Edholm
Titel: Understödstagerska
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: Derstädes, Sabbatsbergs ålderdomshem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010412
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
077,10,00
Cholelithiasis
August Rogatius Edman
Titel: F. d. handelsbokhållare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010702
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
068,06,01
Pneumonia acuta
Pleurit ac.
Johan Fredrik Egge
Titel: Bleckslagaregesäll
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010829
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,08,11
Nephrit. chron.
Icterus
Karl Herman Ekengren
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010410
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
019,06,23
Tuberculosis pulmonum
Anna Maria Eklund
Titel:
Boendeadress: Åsögatan 1
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010310
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
088,02,10
Marasmus senilis
Hedvig Charlotta Eklund
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011122
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
072,02,12
Peritonitis diffusa purulenta
Cancer ventriculi;Haemorrhagia cerebri
Sofia Regina Eklund
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010611
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
052,09,04
Sarcoma maxill. sup. (Recidiv)
Tuberculos pulmon + pleurit exsud
Carl Johan Fredrik Ekman
Titel: F. d. lifgardist
Boendeadress: Nytorgsgatan 2, Katharina förs
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010315
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
065,05,14
Marasmus Senilis
Julia Elionora Ekman
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010602
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
017,04,23
Tuberculos. pulmon.
Johanna Sofia Sjögren
Titel:
Boendeadress: Perlstickargränd 12 B
Dödsadress: """""Härstädes;Sabbatsbergs sjukhus"""""
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010429
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
054,10,05
Pneumonia acuta sin.
Tuberculos. pulmon.
Margreta Johanna Skog /f. Bergqvist/
Titel: F. barnmorska
Boendeadress: Jakobsbergsgatan 16
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010914
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
073,02,26
Arteriosclerosis
Charlotta Skogsberg
Titel:
Boendeadress: Norra Blasieholmshamnen 5
Dödsadress: Sturegatan 2, der hon insjuknade
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010117
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
083,10,00
Pneumonia acut.
Oedema pulm.
Gustava Margareta Stenberg /f. Rydström/
Titel: Man: Medicine professor
Boendeadress: Regeringsgatan 43
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010705
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
071,11,16
Morbus maculosus werlhofii
Carl Leander Stenborg
Titel: Hotellegare
Boendeadress: Norra Smedjegatan 16
Dödsadress: I sitt hem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011013
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
062,11,29
Cirrhosis hepatis (Lefvercirrhos)
Icterus gravis (Svår gulsot)
Karolina Eleonora Stenman
Titel: Man: murare
Boendeadress: Ingemarsgatan 8
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010816
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
072,00,00
Gastro- enteritis acuta
Marasm. senil.
Matilda Charlotta Stenman /född Ygberg/
Titel: Man: Mäklare bokhållare
Boendeadress: Regeringsgatan 6
Dödsadress: I sitt hem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011217
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
088,09,10
Bronchopneumonia bil.
Arteriosclerosis
Hilma Maria Sundberg
Titel: Biträde hos fotograf Dahllöf
Boendeadress: Thulegatan 29
Dödsadress: I sitt hem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010302
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
051,06,15
Cor adiposum
Pneumonia acuta dextra
Gustaf Mauritz Sundelin
Titel: F. d. grosshandlare
Boendeadress: Biblioteksgatan 11
Dödsadress: Därstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011216
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
090,10,27
Tarmkräfta
Hedvig Karolina Svan
Titel:
Boendeadress: Reger. gatan 19
Dödsadress: Der
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010930
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
061,00,00
Krosskada (fall fr. 4-de vån)
Emilia Fredrika Svartling
Titel:
Boendeadress: Oxtorget 2
Dödsadress: Der
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010527
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
059,00,00
Inklämdt nafvelbråck
Anna Maria Svensson
Titel: Man: portvakt
Boendeadress: Kungsträdgårdsgatan 12
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010218
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
041,05,16
Tuberculosis pulmon.
Johan Vilhelm Svensson
Titel: Dräng
Boendeadress: Stockholm
Dödsadress: I Tumba
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010819
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
026,00,00
Enteritis chron (tuberculos?)
Amalia Karolina Synnerholm
Titel: Fröken
Boendeadress: Norra smedjegatan 19
Dödsadress: """""Härstädes;Sabbatsbergs sjukhus"""""
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010402
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
071,10,05
Myocarditis chronica
Bronchitis chron. + Emphysema pulm.
Anna Astrid Elisabeth Söderberg
Titel: Fadern: arbetare
Boendeadress: Herkulesgatan 5
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010811
Kvinna Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,08,00
Cholera infantum
Emil Sigurd Söderberg
Titel: Vaktmästare
Boendeadress: Jakobsbergsgatan 21
Dödsadress: """""Härstädes;Sabbatsbergs sjukhus"""""
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010809
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
037,02,23
Dermatit. ac. infectiosa
Bronchopneumonia acut.
Jakob Oscar Edvard Söderdahl
Titel: Snickare
Boendeadress: Ingemarsgatan 5
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010304
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
042,00,00
Tuberculosis pulm. et laryngis
Albertina Christina Söderqvist
Titel: Sömmerskan
Boendeadress: Dav. Bagaresgatan 25
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011123
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
068,00,00
Vitium organ. cordis
Johan Henrik Tapper
Titel: Renhållningsarbetare
Boendeadress: Frejgatan 19
Dödsadress: Sabbatsbergs sjukhus
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010118
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
044,05,04
Septico- pyämia
Peter August Ternlund
Titel: Körsnär
Boendeadress: Hamngatan 20 B
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010924
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
054,08,07
Myocarditis
Infarctus pulmonum;Hydrops
Mathilda Amanda Thelin
Titel: Fröken, husegarinna
Boendeadress: Brunnsgatan 24
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010205
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
054,00,00
Alkoh. chron.
Sven Ragnar Emanuel Thorell
Titel: Fadren: arbetare
Boendeadress: Regeringsgatan 89
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010613
Man Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,00,23
Omphatitis
Ebba Katarina Thorssell
Titel: Fröken
Boendeadress: Roslagsgatan 20
Dödsadress: I bostaden
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010515
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
027,02,12
Nephritis chronica
Tuberculosis pulm.
Märtha Eva Regina Tollstam
Titel: Fadern: snickare
Boendeadress: Döbelnsgatan 58
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010630
Kvinna Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,02,07
Cholera infantum
Kajsa Maria Vahlmark
Titel: Mannen: skräddaren Kl. Vahlmark
Boendeadress: David Bagaresgatan 25
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010402
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
037,00,20
Lifmoderkräfta (recidiv)
Sophie Valentin
Titel: Man: grosshandlare
Boendeadress: Tegnérgatan 15
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011109
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
060,00,00
Sockersjuka
Brand i h. benet
Axel Johan Valgren
Titel: Modern: ogift
Boendeadress: Jakobsgatan 6
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010725
Man Barn fött utom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,01,08
Bronchitis ac.
Nils Arvid Vesterstål
Titel: Gossebarnet, Og. Klara Josefina Vesterstål
Boendeadress: Roslagsgatan 32
Dödsadress: Södra Barnbördshuset
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010206
Man Barn fött utom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,00,08
Syphilis congen.
Bronchopneumonia bilater.;Ofullg.
Selma Malvina Aspasia Wadström
Titel: Fröken, f. d. lärarinna
Boendeadress: Smålandsgatan 36
Dödsadress: Solna sjukhem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010526
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
058,00,00
Nephritis acuta
Amanda Laurentia Waesterberg
Titel: Fadern: f. d. handlande, död
Boendeadress: Regeringsgatan 93 A
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011218
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
022,04,21
Phthisis pulmonum
Lars Magnus Waesterberg
Titel: F. d. handlande
Boendeadress: Regeringsgatan 93 A
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010226
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,04,16
Vitium organ. cordis
Betty Sophia Amalia Wagner
Titel: Fröken, Aflidne sadelmakare Wagner
Boendeadress: Norrlandsgatan 1
Dödsadress: I sin bostad
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010410
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
053,05,19
Anaemia perniciosa
Lars Fredrik Wahlberg
Titel: F. d. taffeltäckare
Boendeadress: Reg. gatan 89
Dödsadress: Därstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010813
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
085,09,15
Marasmus senil.
Fractura colli femor. + Decubitus
Hildegard Charlotta Wallentin
Titel:
Boendeadress: Johannisgatan 22
Dödsadress: Der
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011224
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
050,11,00
Kräfta i bukhålan
Johan Edvin Wallin
Titel: Arbetare
Boendeadress: Tulegatan 42-44
Dödsadress: """""Härstädes;Sabbatsbergs sjukhus"""""
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011118
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
026,01,05
Vit. org. cordis
Karl Gustaf Wallström
Titel: Arbetare
Boendeadress: Döbelnsgatan 58
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010412
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
066,00,00
Bronch. chron.
Sven Karl Walter Wallén
Titel: Gossebarnet, Kusk
Boendeadress: Döbelnsgatan 56
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010108
Man Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
002,00,13
Pneumonia acuta
Sofia Lauretta Westerberg
Titel: Enkefru
Boendeadress: Döbelnsgatan 24
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010527
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
072,01,00
Bronchopneumonia acuta
Degeneratio cordis
Hugo Westin
Titel: Kontorselev
Boendeadress: Lästmakaregat. 18
Dödsadress:
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010610
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
030,00,00
Lungsot
Sofia Margareta Elisabeth Wiberg
Titel:
Boendeadress: Birger Jarlsgatan 51
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010220
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
067,08,04
Bronchitis chronica
Winberg
Titel: Ett flickebarn, Fadern: vid Rikstelefon, arbetare
Boendeadress: Lutternsgatan 9
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010724
Kvinna Barn fött inom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,02,02
Cholera infantum
Johan Winquist
Titel: Herr, f. d. kassör
Boendeadress: Johannisgatan 1
Dödsadress: Solna Sjukhem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010308
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
044,00,00
Dementia paralytica
Carl Axel Wäsell
Titel: V. häradshöfding
Boendeadress: Blasieholmstorg 12
Dödsadress: Stockholms Sjukhem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010910
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
062,06,00
Myocarditis chronica
Thor Zellinger Johansson
Titel: Öfverinspektör, hofintendent
Boendeadress: Tegnérgatan 5
Dödsadress: Derstädes
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010909
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
059,08,00
Arteriosclerosis
Paralytica cordis
Carl Reinhold Åhlström
Titel: Maskin arbetare
Boendeadress: Döbelnsgatan 81
Dödsadress: Funnen död i en snara i närheten af Uggleviks källare
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010628
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
045,00,00
Hängningsdöd, antagl.
Ida Emilia Regina Åkerholm
Titel: Contorist
Boendeadress: Lästmakaregatan 29
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010420
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
032,04,15
Tuberculosis pulmon.
Leontina Elisabeth Åsander
Titel: F. d. hushållerska
Boendeadress: Döbelnsgatan 6
Dödsadress: I hemmet
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010915
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
079,06,24
Marasmus senilis
Bronchit. acut
Olof Fredrik Öberg
Titel: F. d. generalkonsul
Boendeadress: Brunkebergstorg 18
Dödsadress: Röda Korsets sjukhem
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19011227
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,05,15
Uraemia (Pyelitis)
Svea Elvira Öberg
Titel: Modern: tjensteflicka
Boendeadress: Regeringsgatan 72
Dödsadress: Sjukhuset S:t Göran
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010614
Kvinna Barn fött utom äktenskapet
Ålder (Antal år,månader och dagar):
000,04,13
Enterocolitis follic. acuta
Maria Matilda Charlotta Österlund
Titel:
Boendeadress: Regeringsgatan 74 B
Dödsadress: """""Härstädes;Sabbatsbergs sjukhus"""""
Källa: Jakob, 1901, 339
Dödsdatum: 19010530
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
060,07,23
Haemorrhagia cerebri
Charlotta Wilhelmina Jansson Jonsson
Titel: Tjänarinna
Boendeadress: Sjukhemmet, Kungsholms förs
Dödsadress: Stockholms Sjukhem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010501
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
076,04,00
Myocarditis chron.
Matilda Karolina Ahlbom
Titel: Mamsell
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: å Stockholms sjukhem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010304
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
072,07,00
Bronchopneumonia
Bronchiectasiae + marasmus senilis
Augusta Ahlstrand
Titel: Mans: stadskassör
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: å Stockholms sjukhem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010317
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
077,05,00
Bronchopneumonia acuta
Cancer mammae
Fanny Augusta Ahlstrand
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010225
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
040,10,15
Tuberculos. pulmon.
Carl Gustaf Reinhold Ahlström
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010708
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
050,00,27
Tuberculos pulmon
Fredrik Alexius Alexi (Pettersson)
Titel: Målare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010222
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
054,08,20
Septicaemia
Pneumonia acuta
Otto Fridolf Allgorén
Titel: F. d. gardist
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010729
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
062,02,05
Tuberculos pulmon
Anna Charlotta Andersdotter
Titel: F. d. tjenarinna Stift. tjen.
Boendeadress: Surbrunnsgatan 55
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010330
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
071,10,28
Pneumonia ac. dextra.
Anna Helena Andersdotter
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: Derstädes, Sabbatsbergs ålderdomshem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010421
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
080,11,01
Phtisis pulm
Anna Maria Andersdotter
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011122
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
079,04,21
Myocardit chron
Bronchit diffus
Jufvas Karin Andersdotter
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010305
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
068,06,04
Bronchopneumonia
Lotta Andersdotter
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010314
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
067,11,14
Pneumonia acuta bilat.
Albert Ludvig Andersson
Titel: Jernarbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010619
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
041,04,00
Tuberculos pulmon
Anders Gustaf Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011022
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
053,07,04
Tuberculos pulmon
Abscessus tuberculos prostatae
Anders Gustaf Andersson
Titel: Sjöman
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010330
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
055,09,10
Bronchitis chronica
Dilatatio cordis
Anders Petter Andersson
Titel: F. d. gardist
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010220
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
071,04,06
Nephrit. chron.
Pneumonia acuta sin
Anna Christina Andersson
Titel:
Boendeadress: Åsögatan 1
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010124
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
085,03,23
Marasmus senilis
Anna Maria Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011111
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
028,01,03
Tuberculos pulmon
Anna Wilhelmina Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010903
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
041,00,24
Vitium organ cordis
Augusta Kristina Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010313
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
049,07,10
Tuberculosis pulmonum
Axel Magnus Andersson
Titel: Kypare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011231
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
041,01,11
Tuberculos pulmon
Carl August Andersson
Titel: Cigarrarbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010510
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
027,05,07
Tuberculosis pulmonum
Nephritis chron.
Carl Erik Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010501
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
042,03,21
Tuberculosis pulmonum
Carl Fredrik Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010416
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
039,05,26
Tuberculosis pulmonum
Carl Fredrik Andersson
Titel: F. d. gardist
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011205
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
025,02,20
Tuberculos pulmon
Carl Johan Andersson
Titel:
Boendeadress: Åsögatan 1, Maria förs
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010220
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
077,04,15
Bronchitis chronica
Carl Oskar Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011214
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
038,04,29
Tuberculos pulmon
Cecilia Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: Derstädes, Sabbatsbergs ålderdomshem
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010128
Kvinna Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
079,01,12
Marasm senilis
Elof Andersson
Titel: Stålarbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011227
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
039,08,11
Tuberculos pulmon
Emma Kristina Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010526
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
044,08,24
Bronchitis chron.
Ernst Johan Valdemar Andersson
Titel: Filare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010705
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
025,00,03
Tuberculos pulmon
Gustaf Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010215
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,00,05
Marasmus senilis
Gustaf Andersson
Titel: F. d. spannmålsmätare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010908
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
078,07,27
Marasm. senil.
Bronchit. chron.
Hildegard Oscara Charlotta Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: Danviks Hospital
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010415
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,05,13
Apoplexia cerbri
Ingrid Andersson
Titel:
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010308
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
037,06,18
Tuberculosis pulmon.
Nils Andersson
Titel: F. d. garfvare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19011223
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
056,11,13
Dementia
Nephritis chronica
Olena Cajsa Andersson
Titel:
Boendeadress: Åsögatan 1, Maria förs
Dödsadress: Derstädes
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010111
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
074,00,02
Cancer ventriculi
Per Andersson
Titel: Arbetare
Boendeadress: Stockholms stad
Dödsadress: AFI
Källa: Försörjningsinrättningen, 1901, 343
Dödsdatum: 19010301
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
067,01,03
Tuberculosis pulmonum
bottom next Popup Filter

[1 - 100 : 170654]

Sök:
Förnamn
Efternamn
Titel
Adresser
Dödsdatum
Dodsorsak
  normalfiltercancel