Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878 - 1926, vissa församlingar

Börja om
Namn och adressCivilstånd och ålderDödsorsaker
Per Axel Gunnar Torell
Titel: Lagerarb.
Boendeadress: Hornsgatan 96-98
Dödsadress: Stockholm
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250801
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
035,06,12
Myocardit.aac.,
Hypertrofia cordis.
August Vilhelmsson
Titel: f.d.Åkeriägare
Boendeadress: >>Brännkyrkagatan 143<
Dödsadress: Hemmet
Källa: Högalid, 1925, 639
Dödsdatum: 19250417
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
075,04,01
Kron.hjärtsjukdom
Fredrika Charlotta Adolfsson
Titel: Strykerska
Boendeadress: Brännkyrkagatan 117
Dödsadress: Anträffades död i Hemmet
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19261114
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
070,01,15
Lungemboli
Hilda Fredrika Grönskog
Titel: Mak:Arbetare
Boendeadress: Långholmsgatan 7
Dödsadress: Anträffades död i Hemmet
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260621
Kvinna Änka
Ålder (Antal år,månader och dagar):
068,02,23
Kron.hjärtsjukdom
Alice Katarina Lindberg
Titel: Sjuksköterska
Boendeadress: Torkel Knutssonsgatan 16 A
Dödsadress: Stockholm >>Sabb.<
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260806
Kvinna Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
030,10,28
>>Suicidium<
Gustaf Adolf Ekman Karlsson-
Titel: Järnarbetare
Boendeadress: Vollmar Yxkullsgatan 39
Dödsadress: Anträffades död vid Stensborg i Brän*nkyrka
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260919
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
055,08,14
Hängning
Edvard Åke Holgersson
Titel: Springgosse
Boendeadress: Brännkyrkagatan 86
Dödsadress: Sabbatsbergs sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260504
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
019,03,16
Hämaaatomyeli,
Fractur.vertebr.
Allan Reinhold Jansson
Titel: Chaufför
Boendeadress: Lignagatan 2
Dödsadress: Hamburgerbryggeriet vid Norrtullsgat
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19261026
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
029,11,22
Krosskador å huvudet
Bror Edvin Larsson
Titel: Kranmaskinist
Boendeadress: Heleneborgsgatan 4
Dödsadress: Maria sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260812
Man Gift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
038,01,05
Fractura vertebr.cervicis,
Commotio cerebri
Jan Östberg
Titel: Understödstagare
Boendeadress: Skånegatan 1
Dödsadress: Rosenlunds Åld.Hem
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260803
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
082,01,04
Thrombosis cerebri
Ernst Oskar Nilsson
Titel: Packare Lagerbitr
Boendeadress: Bränkyrkagatan 183
Dödsadress: Maria sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260408
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
032,05,12
Osteomyelitis ac.
Frans Oscar Nilsson
Titel: Understödstagare f.d.Ångbåtsbef.Hav.
Boendeadress: Skånegatan 1
Dödsadress: Rosenlunds Åld.H.
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260721
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
079,10,27
Cardioscleros
Karl Anton Teodor Nilsson
Titel: Arb
Boendeadress: >>Brännk.G 94<
Dödsadress: S:T Eriks Sjuk O vårdh
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260627
Man Ogift
Ålder (Antal år,månader och dagar):
068,06,10
Pneumonia
Karl Fredr. Nilsson
Titel: Understödstagare f.d.arb
Boendeadress: Skånegatan 1
Dödsadress: Rosenlunds Åld.Hem
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260716
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
074,05,15
Arterioscleros
Per Nilsson
Titel: Jernarb.Pensionär
Boendeadress: Bränkyrkagatan 142 B
Dödsadress: Maria sjukhus
Källa: Högalid, 1926, 652
Dödsdatum: 19260320
Man Änkling
Ålder (Antal år,månader och dagar):
069,,17
Cancer coli

top bottom prev next Popup Filter

[16 - 30 : 170654]


Skriv in sökvillkor eller
lämna blankt för att visa alla:
År
Församling/källa
Efternamn
Förnamn
Titel
Boendeadress
Dodsadress
Dödsdatum
Primär dödsorsak

  normalfiltercancel