Stockholms stadsarkiv, Landsarkiv för Stockholms län
Kopia av betyg/utdrag ur betygskatalog
Jag accepterar en eventuell avgift för utdrag på 125 kr

SkolaBetyg

 Grundskola  Gymnasieskola Vuxengymnasium

Gymnasiebetyg

Linje eller program

 Slutbetyg  Terminsbetyg

Slutbetyg, år och termin

År
Höst Vår


Uppgifter om eleven OBS! Ange namnet som gällde vid tidpunkten då betyget utfärdades, t ex som ogift.

Elevens för- och efternamn

Elevens personnummer


Jag vill ha svaret per
brev telefon e-post


Beställare

Beställarens namn
Gatuadress

Postnummer
Ort
Telefon dagtid
E-post