Stadsingeniörskontorets detaljkartor / församlingsritningar

Creative Commons-licens
Dessa bilder är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported Licens.

Börja om
Om handlingenMiniatyr
Adressuppgifter: Rörstrand
Stora Landsvägen Från Solna Kyrka Förbi Karlberg
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
Röstrand

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Transchiöld, Directeuren Högädle Och Välborne Hr Johan; Flycht, Vällbne Hr Gener Inspectoren Häger;",,
Arkitekt: Wiickman, P
"Norretullen; Carlbärg; Tullhuus; Röstrandswiiken; Stora Röstrand;Lilla Röstrand; Gångstigar; En Gammal Gråsteens Mur; Åker I Säde; Slät Gräsmark; Ruddamn; Berg Med Små Een Tall Och Biörk; Lergropar;"
[Kartan Är En Kopia Uppsatt År 18881123, Undertecknad Bergstrand]
Teknik:
Papper,Aln,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 1A,
Karta,1699
Adressuppgifter: Rörstrand
Karlbergsvägen
"Rörstrand;Adolf Fredrik"
"Röstrand Uthi Uplands;[Adolf Fredrik]"
Röstrand

Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt: Cortman, Joh:
"Stadens Utmark;Röstrandssundet;Carlbergs Trägårdar; Bergh Och Olendigh Marck; Såhlna Kyrkia; Såhlna Prästgårds Ägor;Siön Brunswyken;Åkermarck Af Moo Och Lera Blandit;Bohltompten;Badstugu;"
"[Kartan Är En Kopia Uppsatt 1877 Av Herman Ygberg.];[På Kartan Finns Fler Kvarter Utsatta, Bla Adlern, Bergman, Trumpetaren, Rundelen, Skallmejblåsaren ]"
Teknik:
Papper,Ulnarum,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: Församlingsritningar/AF 1B,
Karta,1699
Adressuppgifter:

Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:
"[Profil Av Dike]; Omgifvande Markens Höjd; Horizontallinie=Slusströskelns Höjd; Trummans Botten;"

Teknik:
Papper,,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 1C,
Karta,18--?
Adressuppgifter:

Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt: Olivecrona, A
"Clara Sjö; Rörstrands Viken; Canalen; Carlbergsviken;"

Teknik:
Papper,,

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 1D,
Kartbilaga,18310414
Adressuppgifter:
Saltmätargränd
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:
"St Olofs Kyrka;Klockstapel;Wedbodar;Schola Huset;Trägårdar;Capellans Gården;Benhus"
[På Kartan Finns Gravarnas Nummer Utsatta]
Teknik:
Lumppapper,Alnemått,Handritad

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 2,
Situationsplan,FÖRE 1774
Adressuppgifter: Röda Berget
Karlbergsvägen
"Norrmalm;Adolf Fredrik"
"Norrmalm;Adolf Fredrik"
"Röda Berget, [31A=]1;[Rundelen], [135=5], [136=6], [137=7]"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Lagerhjelm, Herr Assessoren Wälb Peter;Ulff, Herr Brukspatron Otto Fredrie;Ulff [Född Geijer], Fru Lovisa Catharina;Geijer, Enkefru Öfver Cirecteurskan Henrica;Geijer, Studeranden Wilhelm Emanuel; Af Geijerstam, Herr Capitainen Wälborne Carl;Winblad,",,
Arkitekt: Burg, Hieron Von Der
"Rörstrands Egor;Rörstrands Porslinsfabrik;Carlbergs Dammen;Rörstrands Wiken;Sabbatsbergs Tullgårdstomt;Bergianska Trägården;Lorentsberg;"
[Kartan Är En Kopia Upsatt 1877 Av Herman Ygberg]
Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 3,
Karta,18330928
Adressuppgifter: Rundelen
Norrtullsgatan
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
"Rundelen;Skallmejblåsaren"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Brodin, Skräddaremästare;Rydberg, Trädgårdsmästare Åldermannen;",,
Arkitekt:
"Cedersdahl;Olofsdahl;Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården;Ormträsket;"

Teknik:
Papper,Aln,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: Församlingsritningar/AF 4,
Karta,183-?
Adressuppgifter:

Johannes
[Johannes]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:
"Stallmästaregården; En Del Af Brunswiken; Tullporten;"

Teknik:
Lumppapper,Aln,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: Församlingsritningar/JOH 23-24,
Situationsplan,17--?
Adressuppgifter: Barnhuskällaren
Gamla Kungsholmsbrogatan
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
"Barnhuskällaren;Barnhuset;Rörstrand;Lindbacken;Kihlen;Wingråen;Bergslagen;Röda Berget;Apelen;Skotten, [=Vallonen];Bryggaren;Lagerbärsträdet, [=Lagern]"

Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:
"Rörstrands Wiken;"

Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 5,
Tomtkarta,1840
Adressuppgifter: Röda Berget
Karlbergsvägen
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
"Röda Berget, [31A=]1, 29, 30, 31, 32, 33, 34;[Amsterdam], [109-111=]2-4;Rundelen, [136=], [137=]7"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Ekdahl, Herr Kyrkoherden Nils Johan;Åhman, Trädgårdsmästare Ålderman;Bergvall, Kyrkoherde Och Ledamot Af Kongl Nordstjerne Orden;",,
Arkitekt: Wallström, A W
"Bergianska Trädgården;Sabbatsbergs Egor;Carlbergs Dammen;Lorentsberg;"

Teknik:
Papper,,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 6,
Situationsplan,1845
Adressuppgifter: Pukslagaren
Stora Bastugatan
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
"Pukslagaren, [3=]1, [4=]2, [=Riddarsporren];Sandörn, [62E,C,D=]1,2,3, [=Nejlikan, Vale];Skallmejblåsaren Större, [1A=]1, [1,2=]2&3, [=Odin, Mimer]"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Lindberg, Trädgårdsmästare;Karsten, Öfverjägmästaren;",,
Arkitekt:
Stadens Sandbacke

Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 7,AF 8,9
Tomtkarta,1846
Adressuppgifter: Pukslagaren
Stora Bastugatan
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
"Pukslagaren, [3=]1, [4=]2, [=Riddarsporren];Sandörn, [62E,C,D=]1,2,3, [=Nejlikan, Vale];Skallmejblåsaren Större, [1A=]1, [1,2=]2&3, [=Odin, Mimer]"

Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:
Stadens Sandbacke

Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 8,AF 7,9
Tomtkarta,1846
Adressuppgifter: Pukslagaren
Stora Bastugatan
Adolf Fredrik
Adolf Fredrik
"Pukslagaren, [3=]1, [4=]2, [=Riddarsporren];Sandörn, [62E,C,D=]1,2,3, [63]=4, [64]=5, [=Nejlikan, Vale];Skallmejblåsaren Större, [1A=]1, [1,2 =]2&3, ["

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Lindberg, Trädgårdsmästaren;Karsten, Öfverjägmästaren;",,
Arkitekt:
Stadens Sandbacke

Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 9,AF 7,8
Tomtkarta,1846
Adressuppgifter: Rundelen
Norrtullsgatan
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
"Rundelen;Skallmejblåsaren Större;Kråkhvilan;Skallmejblåsaren Mindre, [1B=]1, [65A=]2,3,4;Ormträsket, [65=]1"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Brodin, Skräddaremästare;Rydberg, Trädgårdsmästareenkan Christina;",,
Arkitekt: Wallström, A W
"Cedersdahl;Olofsdahl;Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården;Ormträsket;Tullgård"

Teknik:
Papper,Aln,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: Församlingsritningar/AF 10,
Situationsplan,18461109
Adressuppgifter:

Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
"Skallmejblåsaren Större;Kråkhvilan, [151=]1, [152=]2;Skallmejblåsaren Mindre, [1B=]1, [65A=]2,3,4;Ormträsket, [65=]1"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Brodin, Skräddaremästare;Kobb, Kafeskänken Lorentz;",,
Arkitekt: Wallström, A W
"Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården; Ormträsket;"

Teknik:
Papper,Aln,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: Församlingsritningar/AF 11,
Situationsplan,18461109
Adressuppgifter: Rosenbusken
Tullportsgatan
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
"Rosenbusken, [71,71½=]1,2;Oxen Mindre, [80=]1, [81&82=]2, [72-75=]3-6, [76&77=]7, [78=]8, [79=]9;[Oxryggen], [42=]1, [43=]2, [43-48=]3, [51=]4;[Oxrygg"

Namn och andra uppgifter på ritningen: "Lindgren, Handelsman Och Bryggaren A R;Öberg, Handlanden Johan;Billing, Paraplymakaren;Westerberg, Muraregesällen N G;Westerberg, Mamsell Am;",,
Arkitekt:
Johannis Kyrkogård

Teknik:
Papper,Alnar,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 12,
Situationsplan,18510630
Adressuppgifter: Sjökatten
Luntmakargatan
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
Sjökatten, [44&45=]2

Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:


Teknik:
Papper,,Handritad

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 13,
Tomtkarta,18540317
Adressuppgifter: Amsterdam
Karlbergs Alle
Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]
Tullnären, [107=]1, [107½&121=]2

Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt:


Teknik:
Papper,,Handritad

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 14,
Situationsplan,1855
Adressuppgifter:

Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt: "Rosenlund, Hjalmar;"
"Stallmästaregården; Norrtull; Stenbrott;Falkonärsbostället;Rörstrands Egor;Wattendraget Emellan Bommsjön Och Brunnsviken;Plan;[Sektion];Norrbacka"

Teknik:
Papper,Fot,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 15,
Tomtkarta,1859
Adressuppgifter:

Adolf Fredrik
[Adolf Fredrik]


Namn och andra uppgifter på ritningen: ,,
Arkitekt: "Rosenlund, Hjalmar;"
"Wattendraget Emellan Bommsjön Och Brunnsviken;Plan;[Sektion]"

Teknik:
Papper,Fot,Handritad, Polykrom

SSA-id: /SE/SSA/NS37/Stadsbyggnadskontorets kartor och ritningar: P-kartor/AF 16,
Tomtkarta,1859

bottom next Popup Filter

[1 - 20 : 657]

Skriv in sökvillkor eller
lämna blankt för att visa alla:
Områdesnamn på
handlingen
Kvarter/
fastighet
Gatuadress
Arking

  normalfiltercancel