Vägvisare till fastigheter 1730 och 1810

Börja om
Församling gridsortup1 Kvarter gridsortdn1 gridsortup2 Tomtnummer
1729 års
ordning gridsortdn2
gridsortup3 Tomtnummer
1810 års
ordning gridsortdn3
gridsortup4 Gatunamn gridsortdn4 gridsortup5 Gatuadress
(infördes 1832) gridsortdn5
Nikolai Bootes 17 4 Saltkompanigränd 1
Nikolai Bootes 21 8 Skeppar Karls Gränd 2
Nikolai Bootes 16 3 Saltkompanigränd 3
Nikolai Bootes 15 2 Österlånggatan 3
Nikolai Bootes 22 9 Skeppar Karls Gränd 4
Nikolai Bootes 18 5 Skeppsbron 4
Nikolai Bootes 14 1 Österlånggatan 5
Nikolai Bootes 23 10 Skeppar Karls Gränd 6
Nikolai Bootes 19 6 Skeppsbron 6
Nikolai Bootes 24 11 Österlånggatan 7
Nikolai Bootes 20 7 Skeppsbron 8
Nikolai Eolus 13 3 Österlånggatan 1
Nikolai Eolus 10 1 Skeppsbron 2
Nikolai Eolus 11 1 Skeppsbron 2
Nikolai Eolus 12 2 Slottsbacken 8

bottom next Popup Filter

[1 - 15 : 5246]

Församling
Kvarter
Tomtnummer
1729 års
ordning
Tomtnummer
1810 års
ordning
Gatunamn
Gatuadress
(infördes 1832)

  normalfiltercancel