Vägvisare till fastigheter 1730 och 1810

Börja om
Församling gridsortup1 Kvarter gridsortdn1 gridsortup2 Tomtnummer
1729 års
ordning gridsortdn2
gridsortup3 Tomtnummer
1810 års
ordning gridsortdn3
gridsortup4 Gatunamn gridsortdn4 gridsortup5 Gatuadress
(infördes 1832) gridsortdn5
Johannes Torkan 19 17 Regeringsgatan 93
Katarina Häckelfjäll 4 5 Svartensgränd 22
Ladugårdslandet Kejsaren 84 3 Sevedbåtsgatan 30
Adolf Fredrik Röda Berget 31N 13 Öppna platsen väster om Kammakargatan 56
Klara Braxen 6,5 7 Lilla Munklägersgatan 13
Maria Magdalena Överkikaren 10 10 Hornsgatan 16
Adolf Fredrik Moraset 52 8 Luntmakargatan 41
Maria Magdalena Mullvadsberget 178 7 Hornstullsgatan 13
Nikolai Cupido 99 2 Skärgårdsgatan 17
Katarina Glasbruket Östra 69 17 Stora Glasbruksgatan 38
Maria Magdalena Tobaksspinnaren 96 9 Hornstullsgatan 26
Katarina Båtsman Större 95 5 Rådmansgatan 10
Adolf Fredrik Röda Berget 32 14 Öppna platsen väster om Kammakargatan 54
Katarina Ormen 19 6 Öppna Platsen Utgår Från Stora Glasbruksgatan? 6
Katarina Timmermannen 30 4 Tullportsgatan 41

bottom next Popup Filter

[1 - 15 : 5245]

Församling
Kvarter
Tomtnummer
1729 års
ordning
Tomtnummer
1810 års
ordning
Gatunamn
Gatuadress
(infördes 1832)

  normalfiltercancel