Register över äldre bygglovshandlingar i Stockholms stadsarkiv

Börja om
bildfilText1teknik
SSA-id: 1732:52:00
Adressuppgift:
Lindbacken,
Adolf Fredrik?
Adresser: [Adolf Fredrik?],[Lindbacken?],
Namn på arkitekter och beställare:
Sontag, Hans
"Nyman, Afledne Bryggare Jonas; Nyman, Hustru Catharina",
Tid: 17320620
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1732:53:00
Adressuppgift:
Brännaren, Kvarngatan
Ladugårdslandet
Adresser: Ladugårdslandet,"[Brännaren?];[Vedbäraren?]","Qvarngatan, [=Artillerigatan]; Jungfrugatan"
Namn på arkitekter och beställare:
Gerdes, Slåttsbyggmästare Petter
Kyrkioherden Wid Fransyska Kyrkian,
Tid: 17320425
Objekt: "Diurgården; Trägården;[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1732:54:00
Adressuppgift:
Havssvalget, Riddargatan
Ladugårdslandet
Adresser: Ladugårdsland,Hafswalet, [=Havssvalget?],Reddergatan, [=Riddargatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Berg, Rasmus
Kiöpke, Hindrich,Carlberg, J E
Tid: 17320711
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1732:55:00
Adressuppgift:
Uppvaktaren, Oxgatan
Klara;Norra Förstadens Västra del
Adresser: "[Klara];Norra Förstadens Wästre Dehl",Upwacktaren, 54[=8],"Oxegatan, [=Oxtorgsgatan];Östra Beridarehuusgatan, [=Östra Beridarebansgatan, =Sergelgatan];Höötorget"
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Steenman, Mang,
Tid: 1732
Objekt: Höötorget
SSA-id: 1732:56:00
Adressuppgift:
Fisken, Svartens Gränd
Katarina
Adresser: Sta Catharina,Fisken, [=Fiskaren Större?], 145[=17?],Swartens Gränd
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Hanson Forsman, Petter,
Tid: 17320829
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1732:57:00
Adressuppgift:
Sandbacken Mindre, Stadsträdgårdsgatan
Katarina
Adresser: [Katarina],Sandbacken Den Mindre,Stads Trägårds Gatan, [=Nytorgsgatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, Her Architecten
Alm, Murdräng Joh,
Tid: 17320829
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1732:58:00
Adressuppgift:
, Götgatan
Södermalm
Adresser: Södermallm,,Göthegatan
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Adolph, Ålderman Christer,
Tid: 17320314
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1733:59:00
Adressuppgift:
Adonis, Stora Bastugatan
Norrmalm
Adresser: Norrmalm,[Adonis?],Stora Badstuggatan, [=Sveavägen]
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Byggmästare
Åkerskog, Corporal Jeremias,
Tid: 17330724
Objekt: "[Fasad];[Plan]"
SSA-id: 1733:60
Adressuppgift:
, Skvalbergsgatan
Södermalm
Adresser: "Södermalm;",,Skwalberg Gatan, [=Skaraborgsgatan]
Namn på arkitekter och beställare:

Neibert, Snickarmästare Ludvig,
Tid: 17330227
Objekt: "[Plan];[Fasad]; Wärkstaden"
SSA-id: 1733:61
Adressuppgift:
Timmermannen, Bondegatan
Katarina;Södermalm
Adresser: "Catharina;Söödermalm",[Timmermannen], [31=5],Bondegatan, 9
Namn på arkitekter och beställare:
Facs, Christian
Scherping, Rådmannen Herr Carl,
Tid: 17330419
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:62
Adressuppgift:
Sköldpaddan, Stenhuggargränd
Klara
Adresser: St Clara,Skyllpaddan, [=Snäckan?],Stenhuggargränden, [=Karduansmakargatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Claus
Berg, Färgaren Mäster Gottleb,
Tid: 17330724
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:63
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Morin, Miölnare Eric,
Tid: 17330529
Objekt: "Träbygningen;[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:64
Adressuppgift:
Vingråen, Drottninggatan
Adolf Fredrik
Adresser: [Adolf Fredrik],Vingråen,Drottninggatan
Namn på arkitekter och beställare:
Beckman, Byggmästare
Söderberg, Petter P,Carlberg, J E
Tid: 17330531
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:65
Adressuppgift:
,
Ladugårdslandet
Adresser: Lagugårdsland,,
Namn på arkitekter och beställare:
Frank
A...Heus, Fiscallen,Carlberg, J E
Tid: 17330913
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:66
Adressuppgift:
, Smala Gränd
Ladugårdslandet
Adresser: Ladugårdslandet,,Smala Gränden, [=Grev Turegatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Claus
Befve, Bryggaren Hr Carl,
Tid: 17330717
Objekt: "[Plan];[Fasad];[Trähus]"
SSA-id: 1733:67
Adressuppgift:
Apollo,
Nikolai?
Adresser: [Nikolai?],[Apollo?],
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Grill, Carlos,
Tid: 17330419
Objekt: [Fasad]
SSA-id: 1733:68
Adressuppgift:
Stormhatten, Smålandsgatan
Jakob
Adresser: [Jakob],Stormhatten,Gränden Wyd 3 Remare, [=Smålandsgatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Claus
Merkels Änka, Boktryckaren Sal,
Tid: 17330710
Objekt: "Ålandsstuga;[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:69
Adressuppgift:
, Sörmlandsgatan
Södermalm
Adresser: Södermalm,,Sörmalans Gatan
Namn på arkitekter och beställare:
Heilig, Johann Matteus
Hussman, Schiöman Hans,
Tid: 17330628
Objekt: "Träbygningen;[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:70
Adressuppgift:
Apotekaren,
Johannes?
Adresser: [Johannes?],[Apotekaren?],
Namn på arkitekter och beställare:

Lindberg, Mölnare Ålderman Anders,
Tid: 17330606
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:71
Adressuppgift:
, Glasbruksgatan
Södermalm;Katarina
Adresser: "Södermalm;[Katarina]",,Glasbruksgatan, [=Katarinavägen]
Namn på arkitekter och beställare:
Fischer, Murmästare
Matsson, Stads Timber... Mats,Carlberg, J E
Tid: 17330417
Objekt: [Fasad]
SSA-id: 1733:72
Adressuppgift:
Svärdfisken, Holländargatan
Klara;Norrmalm
Adresser: "[Klara];Nårrmalm",Swärdfisken, 1[=1],Hålländargatan, [3]
Namn på arkitekter och beställare:
Forsberg, Daniel
Norström, Mathias,Carlberg, J E
Tid: 17330703
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:73
Adressuppgift:
Blasieholmen,
Jakob
Adresser: [Jakob],Blasieholmen,
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Fersen, Hans Exelce Grefwe,
Tid: 17330406
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:74
Adressuppgift:
Jericho, Bergsgränd
Jakob
Adresser: [Jakob],Giericko, 47[=17],Bergsgränden, [24], [=Jakobsbergsgatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Forsbergh, Muhrmästare
Söderman, Magnus,Carlberg, J E
Tid: 17330417
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:75
Adressuppgift:
Pelarbacken Större, Tullportsgatan
Södermalm;Katarina
Adresser: "Södermallm;[Katarina]",[Pelarbacken Större?],Tullportsgatan, [=Östgötagatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Lohman, Slacktaren David,
Tid: 17330312
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:76
Adressuppgift:
, Glasbruksgatan
Kungsholmen
Adresser: [Kungsholmen],,[Glasbruksgatan, =Fleminggatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
[Lenman, Hans],
Tid: 17330705
Objekt: Fasad
SSA-id: 1733:77
Adressuppgift:
, Glasbruksgatan
Kungsholmen
Adresser: Kongsholmen,,Glasbruksgatan, [=Fleminggatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Lenman, Hans,
Tid: 17330705
Objekt: [Plan]
SSA-id: 1733:78
Adressuppgift:
Sumpen, Dygatan
Norrmalm;Jakob
Adresser: "Norrmalm;[Jakob]",Sumpen,Dygatan, [=Biblioteksgatan]
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Olof
Söderström, Erick,
Tid: 17330612
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:79
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Månsson Berg, Plåtslagare Joh,
Tid: 17330424
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:80
Adressuppgift:
Drumdarius,
Ladugårdslandet
Adresser: Ladugårdslandet,Drumdarius, [=Brandröret Större?],
Namn på arkitekter och beställare:
Gerdes, Petter
Sandelhielm, Camereraren Nils,
Tid: 17330605
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:81
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:

Warron, Guldarbetaren Johan,
Tid: 17330419
Objekt: Approberat Med Tegeltaak
SSA-id: 1733:82
Adressuppgift:
Vildmannen,
Jakob
Adresser: [Jakob],Wilman, 7[=6], [=Vildmannen],
Namn på arkitekter och beställare:
Forsberg, Daniel
Söderman, Andreas,
Tid: 17330510
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:83
Adressuppgift:
Bryggaren,
Kungsholmen
Adresser: Kungsholmen,"Bryggaren, [=Munklägret];[Kungliga Myntet]",
Namn på arkitekter och beställare:
Alm, Byggmästaren Olof
Sifilius, Garfwaren,
Tid: 17330510
Objekt: "Bräd Bod[?];[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:90
Adressuppgift:
,
Ladugårdslandet
Adresser: Ladugårdsland,Styrman,Styrmans Gatan
Namn på arkitekter och beställare:

"Lund, Constapeln Wyd Kongle Artilleriet Greger;",
Tid: 17330313
Objekt: "[Trähus];[Plan];[Fasad];[Tak]"
SSA-id: 1733:85
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:

Sund?(Lund?), Stånddrabanten Abraham,
Tid: 17330522
Objekt:
SSA-id: 1733:86
Adressuppgift:
, Garvargatan
Kungsholmen
Adresser: Kongsholmen,,Garfwaregatan
Namn på arkitekter och beställare:

Sitelius, Garfwaremästare Lars,
Tid: 17330510
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:87
Adressuppgift:
, Västerlånggatan
Nikolai
Adresser: [Nikolai],17,Wästerlånggatan
Namn på arkitekter och beställare:

"Lorentshangs Änka, Åldermannen; Lang, Susanna M",
Tid: 17330227
Objekt: "[Fasad];[Tak]"
SSA-id: 1733:88
Adressuppgift:
Uppvaktaren,
Klara
Adresser: [Klara?],[Uppvaktaren?],
Namn på arkitekter och beställare:
Forsberg, Daniel
Wire, Bryggaren Simon,Carlberg, J E
Tid: 17330424
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:89
Adressuppgift:
Norrbro,
Norrmalm;Klara
Adresser: "Norrmalm;[Klara]",Norrbro,
Namn på arkitekter och beställare:
Olsson, Nils
Weisheit, Hofslagaren Christopher,
Tid: 17330320
Objekt: [Fasad]
SSA-id: 1733:91
Adressuppgift:
Bocken,
Södermalm;Maria?
Adresser: "Södermalm;[Maria?]",[Bocken?], [32=7?],
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E:
"Möller, Plåtslagarmäster;Schröder, Frans",
Tid: 17330426
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:92
Adressuppgift:
Uppvaktaren,
Klara
Adresser: [Klara?],"[Uppvaktaren?];[Vingråen?]",
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, [Johan Eberhard]
"Alm, Olof;Wire, Simon;Göransson, Israel",
Tid: 17330419
Objekt: [Plan]
SSA-id: 1733:93
Adressuppgift:
Bocken,
Jakob?
Adresser: [Jakob?],[Bocken?], [42=6?],
Namn på arkitekter och beställare:

Sundlöf, Sadelmakaren Anders,
Tid: 17330306
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:94
Adressuppgift:
Sandbacken Mindre,
Katarina
Adresser: Sancta Kattarina,[Sandbacken Mindre?], [166=7?],
Namn på arkitekter och beställare:
Theulig, Johann Matteus
Dalström, Brännvinsbrennare Anders,
Tid: 17330724
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:95
Adressuppgift:
Mäster Mikael,
Södermalm;Katarina
Adresser: "Södermalm;[Katarina]",[Mäster Mikael?],
Namn på arkitekter och beställare:

"Thim, Handelsman;Jacob, Sebastian",
Tid: 17330227
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:95½
Adressuppgift:
Sköldpaddan, Sankta Klara Södra Kyrkogata
Klara
Adresser: St Clara,[Sköldpaddan?], [35, =1?],St Clara Södra Kiorkiogata
Namn på arkitekter och beställare:

"Burgman, Hoofslagaremästar Gottlib;",
Tid: 173303
Objekt: "Pustar;[Plan]"
SSA-id: 1733:96
Adressuppgift:
Hammaren,
Jakob?
Adresser: [Jakob?],[Hammaren?],
Namn på arkitekter och beställare:

Fischer, Möllnaren Johan,
Tid: 17330123
Objekt: "[Plan];[Fasad];[Kvarn]"
SSA-id: 1733:97
Adressuppgift:
, Lilla Bastugatan
Adresser: ,,Lilla Bastugatan
Namn på arkitekter och beställare:
Theulig, Johann Matteus
Blom, Shiöman, Jacob,
Tid: 17330130
Objekt: "[Plan];[Fasad]; Träbygningen"
SSA-id: 1734:117
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:
Carlberg, J E
Rung, Johan,
Tid: 17340305
Objekt: "[Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:98
Adressuppgift:
Bocken, Hornsgatan
Maria
Adresser: [Maria],[Bocken?], [=Stenbocken],Hornsgatan
Namn på arkitekter och beställare:
Schutz, Martin
Lindgren, Erich,Carlberg, J E
Tid: 17330424
Objekt: "Öfver Sta Maria Kyrkia; [Plan];[Fasad]"
SSA-id: 1733:99
Adressuppgift:
Skansen,
Klara
Adresser: [Klara?],[Skansen?],
Namn på arkitekter och beställare:
Gerdes, [Byggmästare] Petter
Sternil,Carlberg, J E
Tid: 17330607
Objekt: "[Plan];[Fasad]; Gent Emot Styckiutare Gården"
SSA-id: 1733:100
Adressuppgift:
,
Adresser: ,,
Namn på arkitekter och beställare:

Foutin, Handelsman Isaac,
Tid: 17330313
Objekt: [Fasad]

top bottom prev next Popup Filter

[51 - 100 : 10799]

normomrade
normkvarter
normgata
datum
Arking
namn
Ovrnamn
Sokord
Text1
Rubrik

  normalfiltercancel