Register till kartor och ritningar, bygglovshandlingar 1713-1859

Börja om
Klicka på siffran i
#-kolumnen för att
visa information ritningen
#Ritsamlings
nummer
FastighetGatunamnFörsamling/
område
26572 D1A 1674:15 ÅHSEN DEN MINDRE, [=MONUMENTET] "STORA GIÖTHEGATAN; HOLLENDSKE QWARNEGATAN, [=ÖLANDSGATAN];" [KATARINA]
26573 D1A 1674:17 HAMMARBYSIÖN, [=TULLGÅRDEN] "STORA GIÖTHEGATAN; RÅDMAN FRANKS GATA, [=BOHUSGATAN];" [KATARINA]
26574 D1A 1674:25 DAGEKARLEN "RAFWAL KÅKS GATA, [=KOCKSGATAN]; HUMBLE GÅRDS GATAN, [=KOCKSGATAN]; DAGEKARLSGATAN, [=ÅSÖGATAN]; SILLPACKAREGATAN, [=ÅSÖGATAN]; GAMBLA TULLPORTSGATAN, [=ÖSTGÖTAGATAN]; SÖDERMANLANDSGATAN" [KATARINA]
26575 D1A 1674:47 [RUDAN STÖRRE] "STADZTRÄGÅRDZGATA, [=NYTORGSGATAN]; NYA TRÄGÅRDZGATAN, [=RENSTIERNAS GATA]; BURGMESTARE GATAN, [=FOLKUNGAGATAN]" [KATARINA]
26576 D1A 1674:50 CAMMERAREN SHULLTZ, [=BUNGE] "NYA TRÄGÅRDSGATAN, [=RENSTIERNAS GATA]; STADZ TRÄGÅRDZGATTAN, [=NYTORGSGATAN]; BONDEGATAN; SILLPACKAREGATAN, [=ÅSÖGATAN]" [KATARINA]
26577 D1A 1674:51 BONDENS SON "QWARNEGATAN, [=SKÅNEGATAN]; BONDEGATAN; MESTER PERS GATA, [=RENSTIERNAS GATA]; STADENZ TRÄGÅRDZGATA, [=NYTORGSGATAN]" [KATARINA]
26578 D1A 1674:20 HÄCKELFJÄLL "HÖGBERGSGATAN; GAMBLA TULLPRTSGATAN, [=ÖSTGÖTAGATAN]; FISKARE GRENDEN, [=SVARTENSGATAN]" [KATARINA]
26579 D1A 1674:31 ÅSEN DEN MILLERSTE, [=MASKEN] "GAMBLA TULLPORTZGATAN, [=ÖSTGÖTAGATAN]; HR RÅDMANNENS LARS FRANKS GATA, [=BOHUSGATAN]; SÖDERMANLANDZ GATAN" [KATARINA]
26580 D1A 1674:6 FISKAREN DEN STÖRRE "STORA GIÖTHEGATAN; FISKARE GRÄNDEN, [=SVARTENSGATAN]; HÖKENS GRÄND; GAMBLA TULLPORTZGATAN, [=ÖSTGÖTAGATAN, =MOSEBACKE TORG] [GAMBLA TULLPORTSGATAN MOTSVARAR VANLIGTVIS ÖSTGÖTAGATAN, DENNA DEL ÄR DOCK IDAG UTLAGD TILL MOSEBACKE TORG]" [KATARINA]
26581 D1A 1674:64 [BARNÄNGSBACKEN DEN FÖRSTE] "DANWYKS KYRKOGATA, [=BONDEGATAN]; TWERGATAN TILL LEYONANCKARS;" [KATARINA]
26582 D1A 1674:60 RÅDMAN PAHL "NYA TRÄGÅRDZ GATAN, [=RENSTIERNAS GATA]; NYBEGYNT GATA, [=BORGMÄSTARGATAN]" [KATARINA]
26583 D1A 1674:5 UHRWÄDERSKLIPPAN DEN STÖRRE "STORA GIÖTHEGATAN; HÖKENS GRÄNDH; UHRWÄDERSGRÄNDEN" [KATARINA]
26584 D1A 1674:56 GALGEBERGET, [=KRONAN, STAMMEN] GALLGEBERGS GATAN, [=FJÄLLGATAN] [KATARINA]
26585 D1A 1674:67 TEGELWYKEN "TIÄRHOFZ GATAN; WÄGEN TILL DANWYKEN; TUÄR GATA TILL SIÖN;" [KATARINA]
26586 D1A 1674:73 TIURBERG DETT MINDRE "HÅLLÄNSKE QWARN GATAN, [=ÖLANDSGATAN] GATAN IN UTHI GRINS HAGEN; BÖR KOMMA GATA FRAM" [KATARINA]
Information om ritningen
Ritsamlings
nummer
D1A 1674:15
FastighetÅHSEN DEN MINDRE, [=MONUMENTET]
RitsamlingSTADSING
ssaidSSA:NS037:HOLM
diarienr
ObjektTomtkartor
Tid(ÅÅÅÅ(mmdd))1674
Församling/
område
[KATARINA]
RitsamlingSTADSING
Byggherre/
beställare
"LARSSON, KYRKO..STAFFAN; LARSSON, TEGEL... ANDERS; WALLER, KLENSMED ELIAS; ERICHSSOKN, BÅTZMAN PER; IMONSSON, COMP BÅTZMAN GRELS; LARSSON, STADZWACHT; LARSSON, TEGEL...ANDERS; LARSSON, STADZWACHT PER ERSSON, ÅKARE JÖNS; LARSSON, HÅKAN"
Övriga namn
på ritningen
Upphovsman[HOLM, JOHAN]
Sökord
Beskrivning

top prev Popup Filter

[26572 - 26586 : 26586]

Skriv in sökvillkor:
Objekt
Tid(ÅÅÅÅ(mmdd))
Församling/
område
Fastighet
Gatunamn
Byggherre/
beställare
Övriga namn
på ritningen
Upphovsman
Sökord
ssaid

  normalfiltercancel