Register till kartor och ritningar, bygglovshandlingar 1713-1859

Börja om
Klicka på siffran i
#-kolumnen för att
visa information ritningen
#Ritsamlings
nummer
FastighetGatunamnFörsamling/
område
16 102:DRAGET 1:MAPP I:3 DRAGET, 1 "BLECKTORNSSTIGEN; BLECKTORNSBRINKEN; SÖDERMANNAGATAN; METARGATAN"
17 102:DRAGET 1:MAPP I:9 DRAGET, 1 "BLECKTORNSSTIGEN; BLECKTORNSBRINKEN; SÖDERMANNAGATAN; METARGATAN"
18 102:HUGIN 28:MAPP I:39 HUGIN, 28 TRE LILJOR
19 102:HUGIN 28:MAPP I:10 HUGIN, 28 TRE LILJOR
20 102:HUGIN 28:MAPP I:19 HUGIN, 28 TRE LILJOR
21 102:HUGIN 28:MAPP I:2 HUGIN, 28 TRE LILJOR
22 102:HUGIN 28:MAPP I:41 HUGIN, 28 TRE LILJOR
23 102:HUGIN 28:MAPP I:8 HUGIN, 28 TRE LILJOR
24 102:HUGIN 28:MAPP I:4 HUGIN, 28 TRE LILJOR
25 102:HUGIN 28:MAPP I:40 HUGIN, 28 TRE LILJOR
26 102:HUGIN 28:MAPP I:14 HUGIN, 28 TRE LILJOR
27 102:HUGIN 28:MAPP I:42 HUGIN, 28 TRE LILJOR
28 102:HUGIN 28:MAPP I:23 HUGIN, 28 TRE LILJOR
29 102:HUGIN 28:MAPP I:43 HUGIN, 28 TRE LILJOR
30 102:HUGIN 28:MAPP I:1 HUGIN, 28 TRE LILJOR
Information om ritningen
Ritsamlings
nummer
102:DRAGET 1:MAPP I:3
FastighetDRAGET, 1
Ritsamling
ssaidSSA:NS033
diarienr
ObjektRitningar;Tomtkartor
Tid(ÅÅÅÅ(mmdd))1923
Församling/
område
Ritsamling
Byggherre/
beställare
Övriga namn
på ritningen
Upphovsman
Sökord"KONSTRUKTIONER; FASADER; PLANER; DETALJER; SNICKERIER; INREDNINGSDETALJER; NYBYGGNAD"
Beskrivning

top bottom prev next Popup Filter

[16 - 30 : 26586]

Skriv in sökvillkor:
Objekt
Tid(ÅÅÅÅ(mmdd))
Församling/
område
Fastighet
Gatunamn
Byggherre/
beställare
Övriga namn
på ritningen
Upphovsman
Sökord
ssaid

  normalfiltercancel