Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Börja om
Årtal
Distrikt /
församling
Efternamn
Förnamn
Titel
Nummer i
mantalsskrivning
  normalfiltercancel

Klicka på länken i kolumnen Nummer i mantalsskrivning för att öppna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
gridsortup3 Efternamn gridsortdn3 FörnamnÖvrigtTitel gridsortup2 Nummer i
mantalsskrivning gridsortdn2
1835 Katarina norra Öström Sophia Skräddareenka 1532
1845 Katarina östra och inre Öström Maria Charl Drängenka 2016
1845 Katarina östra och inre Öström F Jernkramhandlare 1550
1845 Katarina östra och inre Öström Johanna Carolina Diversehandl dotter 1491
1835 Johannes Öström C Stånddrabantenka 764
1845 Staden inre Öström J Skräd ges 683
1860 Katarina inre och östra Öström C J Distillator 1431
1860 Katarina inre och östra Öström A M Skorstensfejareenka 1390
1860 Katarina inre och östra Öström C J Distillator 1356
1835 Katarina inre och östra Öström Daniel fd Victualiehandelsbetjent 774
1870 Katarina östra och inre Öström Carl Johan Destillator 1672
1860 Ladugårdsland nedre Öström S A Sjömanshustru 2460
1860 Katarina södra och västra Öström C J Distillator 1216
1860 Staden inre Öström F Minuthand 494
1870 Kungsholmen Öström Anna Marg Hushållerska 756
1860 Ladugårdsland övre Öström P Handlande 1307
1870 Ladugårdsland övre Öström Per Tobakshandlare 3812
1870 Ladugårds nedre Öström Anders W Sjöman 3091
1845 Ladugårdsland nedre Öström A C Timmermansenka 2169
1860 Adolf Fredrik Öström J C Gelbgjutaremästare 1869
1845 Jakob Öström Carol Stånddrabantsenka 2203
1845 Adolf Fredrik Öström Claes Reinh Polisupsyningsman 1101
1860 Klara övre Öström Joh Chr Gelbgjutaremästare 1740
1870 Adolf Fredrik Öström J C Gelbgjutaremästare 2597
1860 Staden södra Öström J Resande Riksdagsman 5
1845 Maria södra Öström Daniel fd Victualiehandelsbetjent 644
1860 Katarina norra Öström C Stånddrabantsenka 689
1860 Katarina norra Öström J C Segelsömmerska 689
1870 Maria norra Östvall Maria Jungfru 1051
1870 Johannes Östvall Carl fd Inspektor 1422
1870 Maria södra delen Ötting Heinrich W Verkmästare 1030
1860 Adolf Fredrik Öttinger J A Sejlaregesäll 879
1870 Katarina östra och inre Överstén Johan Petter Skomakare 2286
1860 Ladugårdsland övre Öyer A J Skoarbetare 921
1835 Maria södra Öyerström C C Kyrkovaktarehustru 1121
1835 Maria södra Öyerström J Kyrkovaktare 1121
1835 Maria södra Öyerström Johan 1121
1835 Maria södra Öyerström Johanna C 1121
1835 Staden södra Öyerström C C Tjensteflicka 595
1870 Klara nedre Öyström Hedda Ulr-a Piga 1829

top prev Popup Filter

[186944 - 186983 : 186983]