Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870

Börja om
Klicka på länken i kolumnen för Hänvis-
ning för att öpnna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
EfternamnFörnamnÖvrigtTitelHänvisning
1835 Maria norra Pastré J A Strumpväfv gesäll S 506
1835 Maria norra Wennström L E Strumpfabr arbetare S 506
1835 Maria norra Malm P Afsk gardist S 508
1835 Maria norra Nilsson C Skom gesäll S 508
1835 Maria norra Söderquist A Skomakeriarbetare S 508
1835 Maria norra Aspelin A Sidenväfv-gesäll S 509
1835 Maria norra Österberg C G Sidenväfvargesäll S 504
1835 Maria norra Dahlberg C G Strumpväfvare S 505
1835 Maria norra Fredricsson J Strumpväfv S 505
1835 Maria norra Färnbom H J Väfv gesäll S 505
1835 Maria norra Enström C J Sidenväfv gesäll S 504
1835 Maria norra Lindberg C Fabriksväfvare S 504
1835 Maria norra Dahlman N Vaktkarl S 503
1835 Maria norra Gabrielsdotter M C Piga S 503
1835 Maria norra Boring S Major S 502
1835 Maria norra Friberg J Tobakshandlare S 502
1835 Maria norra Zethraeus J L Underlöjtnant S 502
1835 Maria norra Gellström Z fd Kanslist S 500
1835 Maria norra Lindgren N Spannmålsbärare S 500
1835 Maria norra Öbergs J Enka S 487
1835 Maria norra Rosenquist P S Strumpväfvarlärl S 509
1835 Maria norra Lundberg C F Bomullsväfvare S 505
1835 Maria norra Björnstedt A Strumpväfvare S 506
1835 Maria norra Boström J E Paraplymakare S 496
1835 Maria norra Grafström B Traktör S 496
1835 Maria norra Levan M Bokhållare S 496
1835 Maria norra Stjerneld C F Major S 497
1835 Maria norra Unander C F Kollektör S 497
1835 Maria norra Gillberg H Timmerman S 498
1835 Maria norra Lindgren H A Expeditionssekreterare S 498
1835 Maria norra Lundström S Häradshöfding S 498
1835 Maria norra Wetterling C F Hattmakare S 496
1835 Maria norra Fogelquist P W Skorstensfejare S 497
1835 Maria norra Larsson J Handlande S 497
1835 Maria norra Andersson L Handlande S 439
1835 Maria norra Nachmansson M H Handlande S 495
1835 Maria norra Lundberg J Husdräng S 492
1835 Maria norra Pihlman C P Klädesväfv lärl S 467
1835 Maria norra Öbergs J Enka S 1244
1835 Maria norra Öbergs J Enka S 959

top prev Popup Filter

[186944 - 186983 : 186983]

Skriv in sökvillkor:
Årtal
Distrikt /
församling
Efternamn
Förnamn
Titel
Hänvisning

  normalfiltercancel