Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Börja om
Årtal
Distrikt /
församling
Efternamn
Förnamn
Titel
Nummer i
mantalsskrivning
  normalfiltercancel

Klicka på länken i kolumnen Nummer i mantalsskrivning för att öppna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
gridsortup3 Efternamn gridsortdn3 FörnamnÖvrigtTitel gridsortup2 Nummer i
mantalsskrivning gridsortdn2
1835 Katarina norra Öström John fd Diversehandl 1852
1835 Katarina norra Öström Fredric Jernkramhand 1316
1835 Katarina norra Öström Sophia Skräddareenka 1532
1860 Klara övre Öström Joh Chr Gelbgjutaremästare 1740
1870 Adolf Fredrik Öström H S Piga 119
1835 Staden inre Öström E G Guldsm ges 1015
1870 Ladugårdsland övre Öström F J Målaremästare 884
1870 Ladugårdsland övre Öström F T E Målare Lärling 884
1870 Ladugårdsland övre Öström Joh-a C Segelsömmerska 885
1860 Jakob Öström F J Målaremästare 964
1845 Adolf Fredrik Öström Claes Reinh Polisupsyningsman 1101
1835 Johannes Öström C Stånddrabantenka 764
1845 Jakob Öström Carol Stånddrabantsenka 2203
1870 Katarina östra och inre Öström Carl Johan Destillator 1672
1870 Adolf Fredrik Öström J C Gelbgjutaremästare 2597
1870 Ladugårds nedre Öström Anders W Sjöman 3091
1870 Maria södra delen Öström Hjalmar Fred Jernkramhandlare 1516
1870 Maria södra delen Öström Maria Charl Enka 1516
1870 Maria södra delen Öström And Hugo A Handelsbokhållare 1517
1870 Maria södra delen Öström Lorentz Waldm Handelsbokhållare 1518
1860 Ladugårdsland övre Öström P Handlande 1307
1845 Katarina östra och inre Öström Maria Charl Drängenka 2016
1845 Katarina östra och inre Öström Johanna Carolina Diversehandl dotter 1491
1845 Katarina östra och inre Öström F Jernkramhandlare 1550
1835 Katarina inre och östra Öström Daniel fd Victualiehandelsbetjent 774
1870 Ladugårdsland övre Öström Per Tobakshandlare 3812
1860 Adolf Fredrik Öström J C Gelbgjutaremästare 1869
1845 Ladugårdsland nedre Öström A C Timmermansenka 2169
1870 Maria norra Östvall Maria Jungfru 1051
1870 Johannes Östvall Carl fd Inspektor 1422
1870 Maria södra delen Ötting Heinrich W Verkmästare 1030
1860 Adolf Fredrik Öttinger J A Sejlaregesäll 879
1870 Katarina östra och inre Överstén Johan Petter Skomakare 2286
1860 Ladugårdsland övre Öyer A J Skoarbetare 921
1835 Staden södra Öyerström C C Tjensteflicka 595
1835 Maria södra Öyerström C C Kyrkovaktarehustru 1121
1835 Maria södra Öyerström J Kyrkovaktare 1121
1835 Maria södra Öyerström Johan 1121
1835 Maria södra Öyerström Johanna C 1121
1870 Klara nedre Öyström Hedda Ulr-a Piga 1829

top prev Popup Filter

[186944 - 186983 : 186983]