Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Börja om

Klicka på länken i kolumnen Nummer i mantalsskrivning för att öppna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
gridsortup3 Efternamn gridsortdn3 FörnamnÖvrigtTitel gridsortup2 Nummer i
mantalsskrivning gridsortdn2
1835 Klara nedre Minister fransk, Hertig af Montebello 679
1870 Kungsholmen Försörjnings Hjon 2532-2546
1835 Staden västra M Christina Utan efternamn 907
1835 Staden västra Marg Christ Föräldralös 907
1870 Nikolai södra och västra "Orion" Ångfartygs Rederi 1089
1870 Nikolai södra och västra "Skandia" Försäkr aktiebolag 2116
1870 Nikolai södra och västra "Skandia" Försäkr aktiebolag 2120
1870 Nikolai södra och västra "Skandia" Försäkr aktiebolag 2129
1835 Staden inre /Banken Gamla/
1835 Klara nedre /Fihlstedt/ /Abr Th/ /Handelsbetjent/ /1125/
1835 Klara nedre /Lindqvist/ /Demoiselle/
1835 Staden södra /Reis/ /J D/ /Kammarskrifvare/
1835 Staden inre /Salubodar Stadens/
1835 Maria södra /Spång/ /J/ /Boktr lärl/ /2046/
1835 Klara nedre Aall Hans Kammarjunkare 1688
1870 Ladugårds nedre Aamold Carl A Handels Elev 3315
1870 Ladugårds nedre Aamold Hedvig Brädgårdsarbetare enka 3315
1860 Ladugårdsland nedre Aas Estensen P Arbetskarl 1286
1870 Jakob Abel L Handlande 674
1870 Nikolai inre och östra Abel M Handlande 2136
1860 Kungsholmen Abelin Hjalmar A Ritare 513
1870 Adolf Fredrik Abelin H A Professor 2
1870 Kungsholmen Abelin Hjalmar Ritare 933
1860 Adolf Fredrik Abelin H A Professor 10
1870 Klara församling övre delen Abelin R Statsråd 1342
1870 Kungsholmen Abenius Augusta Sofia Enka 1537
1870 Kungsholmen Abenius Victor Valdemar Maskinist 1537
1860 Kungsholmen Abenius Carl Underlötnant 1541
1870 Ladugårdsland övre Abenius Carl J Löjtnant 1562
1845 Katarina östra och inre Aborre Carolina Bernhardina Piga 1079
1835 Katarina södra och västra Aborre Carolina Bernh Flicka 1764
1870 Ladugårds nedre Abraham Rydbergs Stiftelse 2234
1870 Maria södra delen Abrahamsdotter Petronella Piga 1360
1870 Maria södra delen Abrahamsdotter Ulrika F Piga 1331
1870 Ladugårds nedre Abrahamsdotter Anna L Piga 1454
1870 Ladugårdsland övre Abrahamsdotter Kerstin Piga 1548
1870 Ladugårds nedre Abrahamsdotter Joh-a M Piga 594
1870 Ladugårdsland övre Abrahamsdotter Carolina Piga 3844
1870 Maria södra delen Abrahamsdotter Emma Josef Piga 2596
1860 Ladugårdsland övre Abrahamsdotter J S Piga 2901

bottom next Popup Filter

[1 - 40 : 186983]