Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Börja om
Årtal
Distrikt /
församling
Efternamn
Förnamn
Titel
Nummer i
mantalsskrivning
  normalfiltercancel

Klicka på länken i kolumnen Nummer i mantalsskrivning för att öppna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
gridsortup3 Efternamn gridsortdn3 FörnamnÖvrigtTitel gridsortup2 Nummer i
mantalsskrivning gridsortdn2
1860 Ladugårdsland övre Abrahamsdotter C M Sömmerska 2910
1870 Nikolai södra och västra Abrahamsdotter A M Piga 2080
1860 Klara övre Abrahamsdotter Maria Chr Syjungfru 1257
1870 Adolf Fredrik Abrahamsen E Handelsbokhållare 2432
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 1429
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 1416
1845 Staden inre Abrahamsén G M Wikt h enka 1216
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 144
1870 Klara församling övre delen Abrahamsén Christ Maurits Sadelmakaregesäll 1387
1870 Maria södra delen Abrahamsén C O Landtbrukare 850
1835 Katarina norra Abrahamsén Fredr Wictualiehandlare 43
1860 Ladugårdsland övre Abrahamson J P Slagteriarbetare 1669
1860 Ladugårdsland övre Abrahamson C J Arbetskarl 1503
1860 Staden västra Abrahamson A Waktmäst 944
1860 Staden västra Abrahamson G Grosshand 864
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Johan fd Gardist 3572
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson And-s Arbetskarl 1741
1860 Adolf Fredrik Abrahamson S W Sömmerska 2813
1870 Ladugårds nedre Abrahamson Fredrika Piga 979
1845 Staden södra Abrahamson J O Badarmäst 474
1870 Johannes Abrahamson Maria Piga 2274
1870 Johannes Abrahamson K A Sergeant 2316
1870 Johannes Abrahamson Carl KG Flaggjunker 2358
1870 Johannes Abrahamson Joh E Smedeslärling 2358
1845 Staden inre Abrahamson S C Barnmorska 1120
1845 Staden västra Abrahamson A extra Jernbärare 737
1835 Staden västra Abrahamson M A Piga 668
1870 Johannes Abrahamson Johanna S Fästeqvinna 1750
1870 Johannes Abrahamson Carolina C Arbetskarls enka 1318
1870 Johannes Abrahamson Anders Arbetskarl 660
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Josef-a Tjenstflicka 816
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Sofia Huspiga 823
1860 Jakob Abrahamson A Uppassare 1371
1835 Johannes Abrahamson M C Skomakareenka 214
1870 Adolf Fredrik Abrahamson F M Sömmerska 2345
1845 Maria södra Abrahamssén Fredrik Victualiehandlare 1743
1870 Kungsholmen Abrahamsson Carl Arbetskarl 1856
1870 Kungsholmen Abrahamsson Ulrica C Piga 1340
1870 Kungsholmen Abrahamsson Marcus N A Garfvaregesäll 207
1860 Maria norra Abrahamsson J O Badaremästare 352

top bottom prev next Popup Filter

[41 - 80 : 186983]