Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Börja om
Årtal
Distrikt /
församling
Efternamn
Förnamn
Titel
Nummer i
mantalsskrivning
  normalfiltercancel

Klicka på länken i kolumnen Nummer i mantalsskrivning för att öppna bild i nytt fönster
ÅrtalDistrikt /
församling
gridsortup3 Efternamn gridsortdn3 FörnamnÖvrigtTitel gridsortup2 Nummer i
mantalsskrivning gridsortdn2
1860 Ladugårdsland övre Abrahamsdotter C M Sömmerska 2910
1870 Nikolai södra och västra Abrahamsdotter A M Piga 2080
1860 Klara övre Abrahamsdotter Maria Chr Syjungfru 1257
1870 Adolf Fredrik Abrahamsen E Handelsbokhållare 2432
1870 Klara församling övre delen Abrahamsén Christ Maurits Sadelmakaregesäll 1387
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 144
1835 Katarina norra Abrahamsén Fredr Wictualiehandlare 43
1845 Staden inre Abrahamsén G M Wikt h enka 1216
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 1429
1835 Adolf Fredrik Abrahamsén Fred Victualiehandl 1416
1870 Maria södra delen Abrahamsén C O Landtbrukare 850
1860 Ladugårdsland övre Abrahamson J P Slagteriarbetare 1669
1860 Ladugårdsland övre Abrahamson C J Arbetskarl 1503
1835 Johannes Abrahamson M C Skomakareenka 214
1870 Johannes Abrahamson Johanna S Fästeqvinna 1750
1870 Johannes Abrahamson Carolina C Arbetskarls enka 1318
1870 Johannes Abrahamson Anders Arbetskarl 660
1860 Staden västra Abrahamson A Waktmäst 944
1860 Staden västra Abrahamson G Grosshand 864
1845 Staden inre Abrahamson S C Barnmorska 1120
1845 Staden västra Abrahamson A extra Jernbärare 737
1835 Staden västra Abrahamson M A Piga 668
1870 Ladugårds nedre Abrahamson Fredrika Piga 979
1860 Adolf Fredrik Abrahamson S W Sömmerska 2813
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Johan fd Gardist 3572
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson And-s Arbetskarl 1741
1870 Adolf Fredrik Abrahamson F M Sömmerska 2345
1845 Staden södra Abrahamson J O Badarmäst 474
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Josef-a Tjenstflicka 816
1870 Ladugårdsland övre Abrahamson Sofia Huspiga 823
1860 Jakob Abrahamson A Uppassare 1371
1870 Johannes Abrahamson Maria Piga 2274
1870 Johannes Abrahamson K A Sergeant 2316
1870 Johannes Abrahamson Carl KG Flaggjunker 2358
1870 Johannes Abrahamson Joh E Smedeslärling 2358
1845 Maria södra Abrahamssén Fredrik Victualiehandlare 1743
1870 Katarina norra Abrahamsson Abraham Erland Dräng 1412
1870 Katarina norra Abrahamsson Fredrik Arbetshjon 624
1870 Katarina norra Abrahamsson Johan Arbetshjon 625
1870 Katarina norra Abrahamsson Gustaf Arbetshjon 623

top bottom prev next Popup Filter

[41 - 80 : 186983]