Bilder ur Register till Mantalslängder 1821-1829

Börja om
Klicka på index i namnregister
för att öpnna sida/sidor
ÅrtalDistriktNamnregister
1821 Stadens södra och västra A
1821 Klara och Kungsholmen A
1821 Jakob A
1821 Johannes A
1821 Adolf Fredrik A
1821 Ladugårdslands A
1821 Ladugårdslands nedre A
1821 Katarina södra och nedre A
1821 Katarina östra och inre A
1821 Katarina norra A
1821 Klara och Kungsholmen B
1821 Stadens södra och västra B
1821 Jakob B
1821 Johannes B
1821 Adolf Fredrik B
1821 Ladugårdslands B
1821 Ladugårdslands nedre B
1821 Katarina södra och nedre B
1821 Katarina östra och inre B
1821 Katarina norra B
1821 Stadens södra och västra C
1821 Klara och Kungsholmen C
1821 Jakob C
1821 Johannes C
1821 Adolf Fredrik C
1821 Ladugårdslands C
1821 Ladugårdslands nedre C
1821 Katarina södra och nedre C
1821 Katarina östra och inre C

bottom next Popup Filter

[1 - 30 : 2145]

Välj ett eller flera sökvillkor:
Namnregister
Årtal
Distrikt

  normalfiltercancel