(613 : 120) Error<\/div>
Error - Invalid SQLSystem.Data.SqlClient.SqlException: Invalid object name 'tblNorrtelje'. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader() at Tornado.rs.GetRSCount(vn v, String countsql)
CountSQL - SELECT COUNT(1) from tblNorrtelje a
Use dbCountSQL!
<\/div>

(616 : 120) Error<\/div>
Invalid Query

Hit [Back] button to continue

<\/div>

Stockholms stadsarkiv Register till Bouppteckningar i Norrtälje rådhusrätt 1906-1947

Stockholms stadsarkiv
Register till Bouppteckningar i Norrtälje rådhusrätt 1906-1947
Ny sökning
Om du får felmeddelande vid sökning tryck på ny sökning