Stockholm population registers 1855

Restart
Year of
record
Parish or
district
ReferenceLast nameFirst nameAdditional
information
Titel in SwedishDate of birth
yyyymmdd
1855 Klara nedre 1864 Lindroth Anna Johanna Åldermansänka 17740613
1855 Staden västra 282 ML Kempff Ångbåtsbefälhavare
1855 Staden inre 130 Sundström Hedda Sofia Ångbåtsstäderska 18311104
1855 Staden inre 2/1 Skjöldebrand Charl Överhovmästarinna, Grevinna 17970529
1855 Ladugårdsland nedre 694 Fineman /f Löwe/ Charlotta Överinspektorsänka 18000922
1855 Jakob 711 Broman Sven Petter Överkonstapel 18091010
1855 Johannes 1077 Ericsson Gustaf Åkare 18100808
1855 Ladugårdsland övre 428 Jerling Erik Åkare 18251024
1855 Adolf Fredrik 2517 Lundin Johan Åkare 18130109
1855 Katarina södra och västra 5 Schenberg C M Åkare 18181007
1855 Adolf Fredrik 2307 Andersson Anna Charlotta Åkareänka 18021222
1855 Katarina södra och västra 58 Eriksson Maria Christina Åkaränka 18140318
1855 Klara övre 234 Granfeldt Carin Åldermansänka 17780205
1855 Staden västra 283 ML Cedergren P Ångbåtsbefälhavare
1855 Klara nedre 15 Nordenson Erik Jonas Överhovpredikant 18050702
1855 Katarina södra och västra 1432 Nymansson Olof Överinspektor 17790807
1855 Jakob 100 Anckarsvärd M G Överintendent 17920323
1855 Adolf Fredrik 1896* Kasten A H Överjägmästare 17990927
1855 Katarina östra och inre 851 Bruce-Bey Robert Edvard Överste 18020329
1855 Jakob 288 Liljenstolpe Gustaf Överste 17840501
1855 Klara nedre 1801 Stedingk von Ludvig Överstekammarjunkare 17941214
1855 Katarina norra 1113 Heland von Isak Fredrik Överstelöjtn 18010611
1855 Jakob 1837 Knorring von /f Beckman/ Elise Översteänka 17840625
1855 Katarina norra 1211 Herndahl Sofia Albertina Överstyrm änka 18141104
1855 Ladugårdsland nedre 2699:32 ML Glimming R W Överkonstapel 18170327
1855 Ladugårdsland nedre 2606 Gummesson A Överkonstapel 18100601
1855 Klara nedre 165 Bonde Carl Jedvard Överste, Kammarjunkare
1855 Jakob 1487 Munck af Fulkila Claes Överstelöjtnant 17981128
1855 Jakob 1221* Silfverswärd Isak Överstelöjtnant, Fastigh ägare 17890531
1855 Klara övre 945 Sederholm /f Hägerflycht/ Marg Fredr Översteänka 17821017
1855 Jakob 1137 Wright von J Marie Översteänka Fastigh ägare 17850906
1855 Ladugårdsland nedre 2261A:201 ML Holm Johan Erik Övertimmerman 18160125
1855 Katarina östra och inre 1726 Ekström Christina Överuppsyningsmansänka 17900708
1855 Klara nedre 2440 Ekenstierna Johan Fredrik Överslöjnant 18011003
1855 Jakob 1619 Klercker af Fredrik Resande från Västerås Överste
1855 Jakob 965 Lewenhaupt E Aug Överstekammarjunkare 17990502
1855 Jakob 2443 Bruncrona O A Överstelöjtnant 18021216
1855 Klara övre 743 Klint af Eric Magnus Överstelöjtnant 18131031
1855 Klara nedre 724 Södermark Ulrica M Överstelöjtnantsdotter 17900511
1855 Klara nedre 1371 Åkerstein Jenny (Johanna) Överstelöjtnantsänka 18140409
1855 Katarina östra och inre 1159 Östbom /f Falk/ Fredrika Charlotta Översteänka 18020419
1855 Ladugårdsland nedre 2261A:1 ML Zackrisson Magnus Fr Övertimmerman 18160319
1855 Katarina norra 1797 Lindmark Carl Fredrik Överuppsyningsman 17981118
1855 Staden västra 936 Möller Johan Övervaktmästare 17970619
1855 Klara övre 1236* Rouget De S-t Hermine Fredric Skr i Solna Överstelöjtnant 18040501
1855 Staden inre 1592 Tornérhielm J A Överstelöjtnant
1855 Klara nedre 1340 Bonde /f Bildt/ Margaretha Överstelöjtnantsänka 17940821
1855 Jakob 2236 Taube /f Wijnbladh/ Jeanette Överstelöjtnantsänka 17750924
1855 Staden inre 1761 Hamilton Jacob Överståthållare i Stockholm, Greve 17970913
1855 Staden inre 848 Eklund C P Överuppsyningsman

top prev Popup Filter

[99963 - 100012 : 100012]

Search by:
Parish or
district
Last name
First name
Date of birth
yyyymmdd

  normalfiltercancel